Для первокурсников

Для иностранных студентов

Расписание занятий

Туристическо-экскурсионный центр

Вопрос-ответ

Центр дошкольного детства и инновационных технологий развития

Научная библиотека ПГУ

Почта ПГУ

Персональные страницы преподавателей

WELLNESS-центр

WELLNESS-центр в Междуречье

Психологический центр

    Гостей на сайте: 172

Главная Наследие Полоцкой земли Традиции образования на Полоцкой земле
Печать
ТРАДЫЦЫІ АДУКАЦЫІ НА ПОЛАЦКАЙ ЗЯМЛІ

Полацк – бацька гарадоў нашай Бацькаўшчыны. Таму ці трэба здзіўляцца, што менавіта тут паўстаў першы беларускі мураваны храм – Святая Сафія; менавіта ў ім уладарыў першы на нашай зямлі правіцель-«кніжнік» – князь Ізяслаў; менавіта адсюль, ад прападобнай Ефрасінні пайшлі па Беларусі прамяні асветы; менавіта яго слаўны сын – Францыск Скарына даў нашаму народу друкаванае слова? І тады зусім не выпадкова, што якраз у Полацку была заснавана першая вышэйшая навучальная ўстанова на тэрыторыі сучаснай Беларусі – Полацкая езуіцкая акадэмія.

Старажытны цэнтр хрысціянства Полацк мае даўнія традыцыі ў сферы адукацыі і выхавання. Справа, распачатая Ефрасінняй Полацкай, пусціла моцныя карані і дала багаты плён. Падобна да таго, як яна несла свайму народу святло хрысціянскай асветы і вучонасці ўсходняга, візантыйскага ўзору, езуіты злучылі нашых продкаў з не менш слаўнымі асветніцкімі традыцыямі заходнееўрапейскага хрысціянства. На закладзеным прападобнай Ефрасінняй падмурку леглі пазней камяні Полацкага езуіцкага калегіума і Акадэміі, Полацкага вышэйшага піярскага вучылішча і Полацкага кадэцкага корпуса, потым – Наваполацкага політэхнічнага інстытута і, нарэшце, паўстаў сучасны храм адукацыі і навукі – Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт.

Полацкі езуіцкі калегіум

Полацкая езуіцкая акадэмія

12 студзеня 1812 г. Аляксандр І выдаў указ Кіруючаму Сенату, у якім абвясціў аб адкрыцці Полацкай езуіцкай Акадэміі: «Во уважение представленого Нам желания Белорусского дворянства и пользы для наук от соревнования между несколькими училишчами равной степени, признали мы полезное возвести Полоцкую иезуитскую коллегию на степень Академии с присвоением ей преимуществ, дарованным университетам».

Падрабязней>>

Полацкае вышэйшае піярскае вучылішча

Пераемнікамі езуітаў у Полацку сталі манахі піярскага ордэну. Падобны зыход быў для Віленскага універсітэта зусім нядрэнным. Адносіны паміж Вільняй і піярамі былі прыязныя, а кантакты – шчыльнымі. Сярод выкладчыкаў універсітэта было нямала іх былых гадаванцаў. У адказ на просьбу піяраў даручыць ім пераўтварэнне былых езуіцткіх вучылішчаў Навуковы камітэт аддаў распараджэнне Ордэну арганізаваць у Полацку Вучылішча Вышэйшых Навук. 14 красавіка 1822 г. гэтае рашэнне было зацверджана імператарам. Ужо ў жніўні таго ж года піяры атрымалі былы езуіцкі касцёл, будынкі колішняй акадэміі, бібліятэкі, кабінеты мінералогіі і фізікі.

Падрабязней>>

Полацкі кадэцкі корпус

26 красавіка 1830 г. з мэтаю «проведения на Западном крае идеи русского просвещения, русского патриотизма и русского дела» царскім урадам было прынята рашэнне на месцы піярскага вучылішча заснаваць Полацкі кадэцкі корпус, разлічаны на 400 навучэнцаў.

Пасля доўгай падрыхтоўчай працы 25 чэрвеня 1835 г. (на дзень нараджэння імператара Мікалая І) Полацкі кадэцкі корпус быў урачыста адкрыты.

Падрабязней>>

Наваполацкі політэхнічны інстытут

 

У 1958 г. недалёка ад Полацка быў заснаваны новы буйны цэнтр нафтахімічнай прамысловасці СССР – Наваполацк. Маладому і перспектыўнаму Нафтаграду былі неабходныя інжэнеры, хімікі-тэхнолагі, механікі хімічных вытворчасцяў, а таксама будаўнікі, машынабудаўнікі і іншыя спецыялісты з вышэйшай адукацыяй. 14 ліпеня 1968 г для вырашэння гэтай задачы быў заснаваны Наваполацкі філіял Беларускага політэхнічнага інстытута (БПІ).


Падрабязней>>

Полацкі дзяржаўны універсітэт

 

Пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь № 618 ад 14 верасня 1993 г. Наваполацкі політэхнічны інстытут быў перайменаваны ў Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт. Прыналежнасць да Полацкай зямлі, якая дэкларавана ў назве навучальнай установы, мае глыбокія гістарычныя карані.


Падрабязней>>

Рэканструкцыя карпусоў>>