Для первокурсников

Для иностранных студентов

Расписание занятий

Туристическо-экскурсионный центр

Вопрос-ответ

Центр дошкольного детства и инновационных технологий развития

Научная библиотека ПГУ

Почта ПГУ

Персональные страницы преподавателей

WELLNESS-центр

WELLNESS-центр в Междуречье

Психологический центр

  Гостей на сайте: 130

Главная Персональные страницы преподавателей А Апанасовіч Наталля Генадзьеўна
Печать
Апанасовіч Наталля Генадзьеўна

Апанасовіч Наталля Генадзьеўна

Старшы выкладчык кафедры сусветнай лiтаратуры i замежных моў

Нарадзілася ў г. Наваполацку.

Скончыла СШ №9.

З 1991-1996г. вучылася ў Беларускім дзяржаўным універсітэце на факультэце "Беларускай філалогіі" З 1 верасня 1996г. пачала працаваць выкладчыкам на кафедры рускай і беларускай моў ПДУ. З 1998г. па 2015 выконвала абавязкі намесніка дэкана гісторыка-філалагічнага факультэта. У цяперашні час працуе старшым выкладчыкам кафедры сусветнай літаратуры і замежных моў.

Навуковыя інтарэсы:

 • беларуская літаратура ХХ стагоддзя,
 • творчасць В.Адамчыка ў нацыянальным і рэгіянальным кантэксце,
 • творчасць польскага пісьменніка Ежы Анджэеўскага.

Выкладаемыя дысцыплны:

 • Беларуская мова (прафесійная лексіка);
 • Сучасная беларуская мова;
 • Гісторыя беларускай літаратуры;
 • Гісторыя рускай літаратуры;
 • Методыка выкладання замежнай літаратуры;
 • Уводзіны ў літаратуразнаўства;
 • Сусветны кантэкст старабеларускай літаратуры.

Публікацыі:

1. Исследование человека (Тема войны и фашистской оккупации в рассказах Ежи Анджеевского) – Проблемы истории литературы. Сборник статей. Выпуск 13, Москва – 2001,с.163-167

2. Тэма "гульні са смерцю" ў творчасці У.Караткевіча, О.Уайльда і А.Бальзака. – Зборнік артыкулаў "У.Караткевіч і сучаснасць". Наваполацк – 2001, с.143-147

3. Актуальныя праблемы выкладання беларускай літаратуры старажытнага перыяду ў ВНУ (тэарэтыка-метадалагічны аспект). – Зборнік артыкулаў канферэнцыі “Беларуская пісьмовая спадчына ў кантэксце еўрапейскага культурна-гістарычнага працэсу ХІ –ХІХ стст: вытокі, традыцыі, уплывы”, – Мінск, 2010

4. Арганізацыйныя ўмовы і метадалагічныя асаблівасці выкладання старабеларускай літаратуры для студэнтаў-гісторыкаў. – Романо-германская филология в контексте науки и культуры: междунар.сб.научн. ст., – ПГУ, Новополоцк, 2013, с.244-248

Удзел ў канферэнцыях:

1. Рэспубліканская навукова-практычная канферэнцыя “Беларуская пісьмовая спадчына ў кантэксце еўрапейскага культурна-гістарычнага працэсу ХІ –ХІХ стст: вытокі, традыцыі, уплывы”, – Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Мінск, 2010

2. Международная конференция "Войны и катастрофы ХХ века их осмысление в белорусской, русской и міровой литеатуре", – Полоцкий государственный университет, 2014г.

3. Международная конференция "Формированіе и развитие национального самосознания в отражении белорусской, русской и зарубежных литератур", – Полоцкій государственный універсітет, Полоцк, 2015г.

4. Міжнародная навуковая канферэнцыя "Беларуская літаратура ў культурнай прасторы сучаснага грамадства" Да 120-годдзя з дня нараджэння народнага пісьменніка Беларусі Кандрата Крапівы – Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Мінск, 2016г.