Для первокурсников

Для иностранных студентов

Расписание занятий

Туристическо-экскурсионный центр

Вопрос-ответ

Центр дошкольного детства и инновационных технологий развития

Научная библиотека ПГУ

Почта ПГУ

Персональные страницы преподавателей

WELLNESS-центр

WELLNESS-центр в Междуречье

Психологический центр

    Гостей на сайте: 122

Каляды Печать E-mail

11 студзеня Навуковая бiблiятэка УА «ПДУ» павiншавала з Калядамi супрацоўнiкаў i студэнтаў. У касцюмах Казы, Мядзведзя, Зорканошы, Цыган калядоўшчыкi спявалі калядныя песні, чыталi вершы, жартавалi, выказвалi шчырыя пажаданнi гаспадарам.

Святкуем Калядкі -
Лавіце зярняткі!
Лавіце рукой,
Каб добры быў настрой!
Каб моцна грэла сонца -
Кіну ў аконца.
Майце ўсяго даволі,
А бяды ніколі.
Нікога не хвалюйце,
А ўсім святло даруйце.

Супрацоўнiкi бiблiятэкi, Студэнцкага клуба, Вахты i Сталовай ПДУ з задавальненнем вiталi калядоўшчыкаў, дзякавалi i дарылi саладосцi i падарункi.

Каляды

- Які гэты піражок -  каб гэтакі каласок. 
-  Аз таго каласочка -  жыта бочка! 
- А за гэты кусок сала -  каб свіння дзверы выстаўляла!

Каляды (ад лац. calendae, «календы» - назва першага дня кожнага месяца ў старажытных рымлян), народнае зімовае свята дахрысціянскага паходжання.

Святкаванне Каляд звязана з перыядам зімовага сонцастаяння і адпаведна з першым павелічэннем самага кароткага дня ў годзе. З усталяваннем хрысціянства Каляды былі прымеркаваны да святаў Раства Хрыстовага і Вадохрышча.

У Беларусі рытуал святкавання Каляд працягваецца з 24 снежня па 6 студзеня (па старому стылю). У аснове Каляд - старажытная аграрная абраднасць, агульным прызначэннем якой было паскарэнне надыходу цяпла і забеспячэнне добрага ўраджаю ў новым гаспадарчым годзе пры дапамозе магічных дзеянняў.

У час Каляд наладжвалі варажбу, шматлікія забавы, гульні, а таксама «калядаванне» - хаджэнне калядоўшчыкаў па хатах з выкананнем велічальных песень, тэатралізаваных сцэнак, пераапрананнем у «казу», «мядзведзя», «кабылу» і да т.п. Калядоўшчыкі спявалі калядныя песні, у якіх праслаўлялі святы вечар і гаспадароў, віншавалі гаспадароў хаты, жадалі ім дабра і заможнасці, услаўлялі іх працавітасць і шчодрасць, дабрадушна кпілі з малалеткаў, дзеда ці бабулі. За гэта гаспадары хаты давалі ім розныя падарункі (сала, каўбасы і інш.).

Зорканоша насіў рухомую, асветленую знутры зорку. У старыя дахрысціянскія часы зорка была ўвасабленнем сонцавароту, а з прыняццем хрысціянства набыла яшчэ і біблейскія рысы віфліемскай зоркі, якая асвяціла месца цудоўнага нараджэння Хрыста.

Каляды - Каза

Калядуючых суправаджала "каза" – галоўная дзеючая асоба свята.

Абрад Калядавання

Святочны абрад Калядавання ў бiблiятэцы

Каляды ў Студклубе

Вiншаванне ў Студклубе