Для первокурсников

Для иностранных студентов

Расписание занятий

Туристическо-экскурсионный центр

Вопрос-ответ

Центр дошкольного детства и инновационных технологий развития

Научная библиотека ПГУ

Почта ПГУ

Персональные страницы преподавателей

WELLNESS-центр

WELLNESS-центр в Междуречье

Психологический центр

    Гостей на сайте: 168

Буква алфавита Г


Гiсторыя беларускай мовы Печать

ВМК Гiсторыя беларускай мовы

Гісторыя беларускай мовы (Гістарычная граматыка беларускай мовы): Вучэб.-метад. комплекс для студ. спец. 1-02 03 07-01 «Англійская мова. Беларуская мова і літаратура» / Склад. С.М. Струкава. – Наваполацк: ПДУ, 2005. – 156 с.
Комплекс уяўляе сабой сістэматызаваныя дыдактычныя матэрыялы па курсе «Гістарычная граматыка беларускай мовы». У адпаведнасці з модульна-блокавай сістэмай навучання ў ім прадстаўлены вучэбна-інфармацыйныя блокі з заліковымі заданнямі для кантролю ведаў і спісам рэкамендуемай літаратуры.

 
Гiсторыя першабытнага грамадства Печать

УМК Гiсторыя першабытнага грамадства

Гiсторыя першабытнага грамадства: Вучэб.-метад. комплекс для студ. спец. 1-21 03 01-01 «Гiсторыя» / Склад i агульн. рэд. В.А. Емяльянчык. – Наваполацк: ПДУ, 2007. – 124 с.
Распрацаваны на аснове модульнай тэхналогіі. Складаючыя - асноўныя вучэбныя элементы, у якіх дадзены тэарэтычныя асновы курса і дадатковыя вучэбныя элементы, што ўяўляюць сабой уводзіны, кантроль па выніках навучання і матэрыялы для самастойнага навучання. Прадстаўлены рабочая праграма курса і пытанні да экзаменаў.

 
Гiсторыя Полацка: па матэрыялах археалагічных даследаванняў Печать

ВМК Гісторыя Полацка: па матэрыялах археалагічных даследаванняў

Гісторыя Полацка: па матэрыялах археалагічных даследаванняў: Вучэбна-метадычны комплекс для студ. спец. 1-21 03 01-01 01 “Гісторыя Беларусі”, 1-02 01 02-04 “Гісторыя. Англійская мова” / Д.У. Дук. – Наваполацк: УА “ПДУ”, 2006. – 112 с.
Прысвечаны вынікам археалагічнага вывучэнння Полацка. Прыводзіцца рабочая праграма спецкурса, змест лекцый, тэмы семінарскіх заняткаў, тэрміналагічны слоўнік, метадычныя парады для напісання курсавых работ, праверачныя тэсты і заданні для самастойных работ.

 
Гісторыя Беларусі ХІХ стагоддзя Печать

ВМК Гісторыя Беларусі ХІХ стагоддзя

Гісторыя Беларусі ХІХ стагоддзя: вучэб.-метад. комплекс для студэнтаў спец. 1-21 03 01 «Гісторыя», 1-02 01 02-04 «Гісторыя. Англійская мова» / Т. М. Глазырына. – Наваполацк : ПДУ, 2009. – 216 с.
Дае магчымасць студэнтам дзённай і завочнай форм навучання авалодаць сістэмай ведаў аб асноўных этапах гісторыі Беларусі ХІХ стагоддзя. У выданне ўключана базавая праграма курса, канспект лекцый, планы семінарскіх заняткаў, апісанне і методыка рэйтынгавай сістэмы, храналагічны даведнік, тэрміналагічны слоўнік.

 
Гісторыя Беларусі. Перыяд Вялікага княства Літоўскага (сярэдзіна ХІІІ – сярэдзіна XVI стст.) Ч.1 Печать

ВМК Гісторыя Беларусі. Перыяд Вялікага княства Літоўскага (сярэдзіна ХІІІ – сярэдзіна XVI стст.) Ч.1

Гісторыя Беларусі. Перыяд Вялікага княства Літоўскага (сярэдзіна ХІІІ – сярэдзіна XVI стст.): вучэб.-метад. комплекс. У 2 ч. Ч.1 / В.І. Мішына. – Наваполацк: ПДУ, 2010 г. – 264 с.
Вучэбна-метадычны комплекс пабудаваны ў адпаведнасці са зместам рабочай праграмы па дысцыпліне “Гісторыя Беларусі”. Частка 1 утрымлівае базавую вучэбную і даведачную інфармацыю па кожнай з тэм праграмы. Прыведзены спісы літаратуры і даведачных крыніц да ўсяго курса і асобна да кожнай тэмы.

 
Гісторыя Беларусі. Перыяд Вялікага княства Літоўскага (сярэдзіна ХІІІ – сярэдзіна XVI стст.) Ч.2 Печать

ВМК Гісторыя Беларусі. Перыяд Вялікага княства Літоўскага (сярэдзіна ХІІІ – сярэдзіна XVI стст.) Ч.2

Гісторыя Беларусі. Перыяд Вялікага княства Літоўскага (сярэдзіна ХІІІ – сярэдзіна XVI стст.): вучэб.-метад. комплекс. У 2 ч. Ч.2 / В.І. Мішына. – Наваполацк: ПДУ, 2010. – 176 с.
Змешчаны планы семінарскіх заняткаў, пытанні і заданні для самаправеркі і творчай працы, метадычныя рэкамендацыі па падрыхтоўцы да семінарскіх заняткаў і напісанні дакладаў і рэфератаў. У дадатку прыведзены фрагменты тэкстаў некаторых гістарычных крыніц і навуковых даследаванняў для паглыбленага вывучэння зместу курса.

 
Гісторыя беларускай літаратуры і крытыкі (ХІХ – пачатак ХХ стст.) Печать

ВМК Гісторыя беларускай літаратуры і крытыкі (ХІХ – пачатак ХХ стст.)

Гісторыя беларускай літаратуры і крытыкі (ХІХ – пачатак ХХ стст.): ву­чэб.-метад. комплекс для студэнтаў спец. 1-02 03 07-01 «Ан­глійская мова. Беларуская мова і літаратура» / Т.Р. Багарадава. – Наваполацк : ПДУ, 2008. – 148с.
Пабудаваны па модульнай тэхналогіі. Змяшчае матэрыял для лекцыйных, семінарскіх і практычных заняткаў; прадстаўлены тэсты і заданні рознага ўзроўню для бягучага і выніковага кант­ролю; выніковыя пытанні; заданні і тэсты да заліку; пытанні і заданні для самастойнай працы студэнтаў; слоўнік паняццяў да кожнай тэмы і спіс літа­ратуры па кожным модулі дысцыпліны. Прадстаўлены спіс рэкамендаванай лі­таратуры для разгляду і аналізу.

 
Гісторыя навейшага часу Ч.1 Печать

ВМК Гісторыя навейшага часу Ч.1

Гісторыя навейшага часу: вучэб.-метад. комплекс для студэнтаў спецыяльнасці 1-21 03 01 «Гісторыя». У 2 ч. Ч.1 / У.С. Філіпенка. – Наваполацк : ПДУ, 2012. – 268 с.
Змяшчае канспект лекцый па гісторыі навейшага часу перыяду 1918 – 1945 гг., тэматыку практычных заняткаў, спіс літаратуры для асноўнага і дадатковага вывучэння, тэматыку кантрольных работ для студэнтаў-завочнікаў, прыкладныя пытанні для іспыту, праграму курса гісторыі навейшага часу.

 
Гісторыя навейшага часу Ч.2 Печать

ВМК Гісторыя навейшага часу Ч.2

Гісторыя навейшага часу: вучэб.-метад. комплекс для студэнтаў спецыяльнасці 1-21 03 01 «Гісторыя». У 2 ч. Ч.2 / У.С. Філіпенка. – Наваполацк : ПДУ, 2012. – 356 с.
Змяшчае канспект лекцый па гісторыі навейшага часу перыяду ад 1945г. да нашых дзён, тэматыку практычных заняткаў.

 
Газоснабжение Печать

УМК Газоснабжение

Газоснабжение: учеб.-метод. комплекс для студентов специальности 1-70 04 02 «Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна» / В.В. Булах. – Новополоцк: ПГУ, 2010. – 364 с.
Изложены лекционные материалы, материалы для курсового и дипломного проектирования, представлены результаты научных исследований по расчетам газовых сетей и сжиганию газового топлива. Приведены примеры расчета газовых сетей низкого, среднего и высокого давления, выполненных из стальных и полиэтиленовых труб.

 
« ПерваяПредыдущая123СледующаяПоследняя »

Страница 1 из 3