Полоцкий государственный университет

Полоцкий
государственный
университет

ВМК Гісторыя навейшага часу Ч.2

Гісторыя навейшага часу: вучэб.-метад. комплекс для студэнтаў спецыяльнасці 1-21 03 01 «Гісторыя». У 2 ч. Ч.2 / У.С. Філіпенка. – Наваполацк : ПДУ, 2012. – 356 с.
Змяшчае канспект лекцый па гісторыі навейшага часу перыяду ад 1945г. да нашых дзён, тэматыку практычных заняткаў.

Фiлiпенка Уладзімір Сяргеевіч

Уладзімір
Сяргеевіч
ФІЛІПЕНКА

старшы выкладчык кафедры айчыннай і ўсеагульнай гісторыі.

Пасля заканчэння ў 1995г. Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта працуе ў Полацкім дзяржаўным універсітэце. З 2003г. прымае ўдзел у палявых этнаграфічных экспедыцыях на тэрыторыі Беларускага Падзвіння. Даследуе этнакультурныя аспекты беларускай традыцыйнай народнай медыцыны. Аўтар больш за 20 навуковых артыкулаў.

ЗМЕСТ

Лекцыйны курс

Раздзел ІІ. Гісторыя навейшага часу, 1945 – 2010-х гг.
Тэма 1. Сацыяльна-эканаічнае развіццё краін Еўропы і Паўночнай Амерыкі ў другой палове ХХ – пачатку ХХІ стст.
Тэма 2. Палітычнае развіццё краін Еўропы і Паўночнай Амерыкі ў другой палове ХХ – пачатку ХХІ стст.
Тэма 3. Еўрапейская інтэграцыя ў другой палове ХХ – пачатку ХХІ стст.
Тэма 4. Вялікабрытанія ў 1945 – 1960-я гг.
Тэма 5. Вялікабрытанія ў 1970-я – 1980-я гг.
Тэма 6. Вялікабрытанія ў 1990-я – 2010-я гг.
Тэма 7. Францыя ў 1945 – 1970-я гг.
Тэма 8. Францыя ў 1980-я – 2010-я гг.
Тэма 9. Заходняя Германія і ФРГ ў 1945 – 1980-я гг.
Тэма 10. ФРГ ў ў 1990-я – 2010-я гг.
Тэма 11. Італія ў 1945 – 1980-я гг.
Тэма 12. Італія ў 1990-я – 2010-я гг.
Тэма 13. Іспанія ў 1945 – 1975 гг.
Тэма 14. Іспанія ў другой палове 1970-х – пачатку 2010-х гг.
Тэма 15. Краіны Паўночнай Еўропы ў 1945 – 2010-я гг.
Тэма 16. Краіны Паўднёвай і Паўднёва-заходняй Еўропы ў 1945 – 2010-я гг.
Тэма 17. Румынія ў 1945 – 2010-я гг.
Тэма 18. Венгрыя ў 1945 – 2010-я гг.
Тэма 19. Усходняя Германія і ГДР ў 1945 – 1990-я гг.
Тэма 20. Албанія ў 1945 – 2010-я гг.
Тэма 21. ЗША ў 1945 – пачатку 1990-х гг.
Тэма 22. ЗША ў 1992 – 2000-х гг.
Тэма 23. Міжнародныя адносіны ў другой палове ХХ – пачатку ХХІ стст.

Тэматыка семінарскіх заняткаў