Полоцкий государственный университет

Полоцкий
государственный
университет

Апанасовіч Наталля Генадзьеўна

Старшы выкладчык кафедры сусветнай лiтаратуры i замежных моў

 

Адрес:  г.Полоцк, улица Стрелецкая, 4, каб. 201, 209

Телефон: +375 214 42-87-03, +375 214 45-81-28

E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

  

Біяграфія

Нарадзілася ў г. Наваполацку.

Скончыла СШ №9.

З 1991-1996г. вучылася ў Беларускім дзяржаўным універсітэце на факультэце "Беларускай філалогіі".

З 1 верасня 1996г. пачала працаваць выкладчыкам на кафедры рускай і беларускай моў ПДУ.

З 1998г. па 2015 выконвала абавязкі намесніка дэкана гісторыка-філалагічнага факультэта. У цяперашні час працуе старшым выкладчыкам кафедры сусветнай літаратуры і замежных моў. Магістрант кафедры гісторыі беларускай літаратуры БДУ.

  

Навуковыя інтарэсы

 • беларуская літаратура ХХ стагоддзя,
 • творчасць В.Адамчыка ў нацыянальным і рэгіянальным кантэксце,
 • творчасць польскага пісьменніка Ежы Анджэеўскага.

  

Выкладаемыя дысцыпліны

 • Беларуская мова (прафесійная лексіка)
 • Сучасная беларуская мова
 • Гісторыя беларускай літаратуры
 • Гісторыя рускай літаратуры
  Методыка выкладання замежнай літаратуры
 • Беларуская дзіцячая літаратура
 • Сусветны кантэкст старабеларускай літаратуры
 • Русская мова як замежная
 • Рыторыка

  

Публікацыі

 1. Исследование человека (Тема войны и фашистской оккупации в рассказах Ежи Анджеевского)- Проблемы истории литературы. Сборник статей. Выпуск 13, Москва- 2001,с.163-167
 2. Тэма "гульні са смерцю" ў творчасці У.Караткевіча, О.Уайльда і А.Бальзака.- Зборнік артыкулаў "У.Караткевіч і сучаснасць". Наваполацк, -2001,с.143-147
 3. Актуальныя праблемы выкладання беларускай літаратуры старажытнага перыяду ў ВНУ (тэарэтыка-метадалагічны аспект). - Зборнік артыкулаў канферэнцыі “Беларуская пісьмовая спадчына ў кантэксце еўрапейскага культурна-гістарычнага працэсу ХІ –ХІХ стст: вытокі, традыцыі, уплывы”, - Мінск, С. 37–42.
 4. Арганізацыйныя ўмовы і метадалагічныя асаблівасці выкладання старабеларускай літаратуры для студэнтаў-гісторыкаў. - Романо-германская филология в контексте науки и культуры: междунар.сб.научн. ст., - ПГУ, Новополоцк, 2013, с.244-248
 5. "Вопыт даследавання тэтралогіі В.Адамчыка ў беларускім літаратуразаўстве"; Зборнік матэрыялаў каферэнцыі "Беларуская літаратура ў культурнай прасторы сучаснага грамадства", НАНБ, 2-3-сакавіка 2016г., Мн.: Права і эканоміка,2016, с. 174-177
 6. Гісторыка-культурныя рэаліі ў рамане В.Адамчыка "Чужая бацькаўшчына" Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка, вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў" - Зборнік навуковых артыкулаў ІІІ міжнароднай навуковай канферэнцыі  - Полацк, 2016 г., Т.2, с.354-361;

  

Удзел ў канферэнцыях

 1. Рэспубліканская навукова-практычная  канферэнцыя “Беларуская пісьмовая спадчына ў кантэксце еўрапейскага культурна-гістарычнага працэсу ХІ –ХІХ стст: вытокі, традыцыі, уплывы”, - Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Мінск, 2010г.
 2. Международная конференция "Войны и катастрофы ХХ века их осмысление в белорусской, русской и міровой литеатуре", - Полоцкий государственный университет, 2014г.
 3. Международная конференция "Формированіе и развитие национального самосознания в отражении белорусской, русской и зарубежных литератур", - Полоцкий государственный университет, Полоцк, 2015г.
 4. Міжнародная навуковая канфэрэнцыя "Беларуская літаратура ў культурнай прасторы сучаснага грамадства". Да 120-годдзя з дня нараджэння народнага пісьменніка Беларусі Кандрата Крапівы - НАНБ, Мінск, 2016г.
 5. ІІІ Міжнародная навуковая канферэнцыя "Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых і междысцыплінарных даследаванняў" – Полацкі дзяржаўны уінверсітэт, Полацк, 2016г.
 6. XVI международная конференция «Взаимодействие литератур в мировом литературном процессе. Проблемы теоретической и исторической поэтики», (Гр.ГУ и Белостокский университет, Гродно-Белосток, 2016г.
 7. Шосты Міжнародны кангрэс даследчыкаў Беларусі - Універсітэт Вітаўта Вялікага, Коўна, Літва, 2016г.
 8. Міжнародная навуковая канферэнцыя "Беларуская мова, літаратура, культура і свет: праблемы рэпрэзентацыі - МДЛУ, Мінск, 2016 г.