Полоцкий государственный университет

Полоцкий
государственный
университет

Чараўко Віктар Уладзіміравіч

Магістр гістарычных навук, старшы выкладчык кафедры гісторыі і турызма Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта

 

Адрас: г. Полацк, вул. Стралецкая, 4, корп. Г, каб. 101

Тэлефон: +375 214 42-87-07

E-mail:  Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

Біяграфія

 • У 2002 годзе паступіў у Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт на спецыяльнасць «Гісторыя» (спецыялізацыя «Гісторыя Беларусі»). Актыўна займаўся студэнцкай навуковай дзейнасцю. У 2003–2007 гг. прымаў удзел у Рэспубліканскім конкурсе студэнцкіх навуковых работ. Лаўрэат конкурса (2005), узнагароджаны прэміямі Спецфонда Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь (2006, 2007, 2008), аўтар работ першай (2005, 2006, 2007) і другой (2003, 2004) катэгорый.
 • У 2007 г. скончыў ПДУ з дыпломам з адзнакай, атрымаўшы кваліфікацыю «Гісторык. Выкладчык гісторыі».
 • У 2007–2008 гг. навучаўся ў магістратуры Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта па спецыяльнасці «Айчынная гісторыя». Магістр гістарычных навук. У 2008–2012 гг. завочна навучаўся ў аспірантуры Інстытута гісторыі НАН Беларусі па спецыяльнасці «Археалогія».
 • З 2008 г. выкладае ў Полацкім дзяржаўным універсітэце (выкладчык-стажор, выкладчык, старшы выкладчык).
 • З 2010 г. разам са студэнтамі-практыкантамі і гісторыкамі-валанцёрамі праводзіць археалагічныя раскопкі на тэрыторыі Бешанковіцкага, Браслаўскага, Гарадоцкага, Глыбоцкага, Докшыцкага, Лёзненскага, Полацкага, Шумілінскага раёнаў.
 • Навуковы кіраўнік грантаў Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ГБ2511 «Пахавальныя помнікі Беларускага Падзвіння XIV–XVIII стст.» (2011 г.) і Беларускага Рэспубліканскага фонда фундаментальных даследаванняў Г14М-116 «Сельскія пахавальныя помнікі Беларускага Падзвіння XIV–XVIII стст.: лакальныя асаблівасці і развіццё пахавальнай абраднасці» (2014–2016 гг.).
 • У 2011 г. для інфармацыйна-метадычнага забеспячэння прафесійнай дзейнасці стварыў сайт http://adverbum.org/.
 • З 2013 г. адказвае за прафарыентацыйную работу па спецыяльнасці «Гісторыя». Распрацаваў праграму прафарыентацыйнай дзейнасці кафедры, арганізаваў і каардынаваў работу «Школы юнага гісторыка», студэнцкага рэпарцёрскага гуртка, групы студэнтаў для правядзення прафарыентацыйных экскурсій. Распрацаваў больш за 15 прафарыентацыйных буклетаў і іншых інфармацыйных матэрыялаў па спецыяльнасцях «Гісторыя» і «Турызм і гасціннасць», стварыў і адмініструе суполку спецыяльнасці «Гісторыя». Прымае актыўны ўдзел арганізацыі і правядзенні прафарыентацыйных мерапрыемстваў і ў асвятленні дзейнасці кафедры.
 • З 2014 г. адказвае на напаўненне электроннай бібліятэкі (рэпазіторыя) універсітэта матэрыяламі кафедры. Размясціў у ім больш 200 навуковых, метадычных, вучэбных і прафарыентацыйных матэрыялаў.
 • У 2013–2016 гг. з’яўляўся куратарам групы 13-ГІС.
 • Распрацаваў аўтарскі курс «Канфесійная гісторыя Беларусі Х–XVIII стст.», базавыя і рабочыя праграмы па дысцыплінам «Палеаграфія», «Канфесійная гісторыя Беларусі Х–XVIII стст.», «Канфесійная гісторыя Беларусі ХІХ–ХХ стст.» і шэрагу іншых дысцыплін.
 • Прайшоў павышэнне кваліфікацыі на курсах Рэспубліканскага інстытута вышэйшай школы па праграмах «Праектаванне і рэалізацыя інавацый у вышэйшай адукацыі» (2008), «Крыніцазнаўства гісторыі Беларусі: новыя знаходкі і інтэрпрэтацыі» (2013), «Гісторыка-культурная спадчына і турыстычныя рэсурсы Беларусі: адукацыйны і выхаваўчы патэнцыял» (2015), «Інфармацыйна-адукацыйнае асяроддзе кіруемай самастойнай работы студэнтаў» (2016).

Навуковыя інтарэсы

 • Рэлігійная гісторыя Беларусі
 • Пахавальныя помнікі і пахавальныя традыцыі насельніцтва Беларускага Падзвіння XIV – XVIII стст.

Выкладаемыя дысцыпліны

 • Археалогія
 • Палеаграфія
 • Канфесійная гісторыя Беларусі X–XVIII стст.
 • Шанаванне продкаў у традыцыйнай беларускай культуры
 • Гісторыя сярэдніх вякоў
 • Крыніцазнаўства
 • Гісторыя Беларус
 • Філасофія

Бібліяграфія

Аўтар больш 40 навуковых публікацый, у тым ліку:

Раздзелы ў калектыўных манаграфіях

Климов, М. В., Черевко, В. В. Погребальные памятники полоцкой округи ХIII–XVIII вв. / М. В. Климов, В. В. Черевко // Полоцк: Полоцк и Полоцкое княжество (земля) в IX–XIII вв., летопись древних слоев, Полоцк и его округа в XIV–XVIII вв., ремесло, денежное обращение и торговые связи Полоцка в средневековье (по данным археологии, нумизматики и письменных источников), культура и просвещение в средневековом Полоцке / О. Н. Левко [и др.]; редкол.: А. А. Коваленя (гл. ред.); науч. ред. О. Н. Левко. — Минск : Беларуская навука, 2012. — С. 176–182.

Артыкулы ў рэцэнзаваных перыядычных выданнях

Артыкулы ў навуковых выданнях

Артыкулы ў зборніках і матэрыялах канферэнцый

 • Чараўко, В. У. Археалагічныя разведкі на грунтовым могільніку каля в. Доўгае Глыбоцкага раёна ў 2010 г. / В. У. Чараўко // Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў : зборнік навуковых прац міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, Полацк, 21–23 красавіка 2011 г. У 2 ч. Ч. 1 / Пад агульнай рэдакцыяй Д. У. Дука, У. А. Лобача. — Наваполацк : ПДУ, 2011. — С. 130–134.
 • Чараўко, В. У. Археалагічнае вывучэнне могільніка каля в. Івесь Глыбоцкага раёна ў 2011 г. / В. У. Чараўко // Полацк у гісторыі і культуры Еўропы: матэрыялы Міжнар. навук. канф. (Полацк, 20–23 мая 2012 г.); рэдкал.: А. А. Каваленя [і інш.]; навук. рэд., уклад. В. М. Ляўко. — Мінск : Беларуская навука, 2012. — С. 417–426.
 • Чараўко, В. У. Інвентар пахаванняў Беларускага Падзвіння XIV–XVIII стст. (да пытання аб безынвентарнасці пахаванняў) / В. У. Чараўко // Віцебскія старажытнасці: матэрыялы навуковай канферэнцыі, прысвечанай 90-годдзю з дня нараджэння Л. В. Аляксеева, Віцебск, 28–29 кастрычніка 2010 г. / [Рэдкал.: Г. У. Савіцкі, В. А. Шышанаў, Н. Ю. Шаркоўская]. — Мінск : Медисонт, 2012. — С. 275–280.
 • Чараўко, В. У. Археалагічныя даследаванні на курганна-жальнічным могільніку каля в. Бірулі Докшыцкага раёна ў 2011 г. / В. У. Чараўко // Віцебскія старажытнасці: матэрыялы навуковых канферэнцый / Рэдкал.: Г. У. Савіцкі [і інш.]. — Мінск : Нацыянальная бібліятэка, 2013. — С. 24–25.
 • Чараўко, В. У. Археалагічныя раскопкі на могільніку каля в. Жарнасекава Бешанковіцкага раёна Віцебскай вобласці ў 2013 г. / В. У. Чараўко // История и культура на стыке эпох и цивилизаций: историко-культурное наследие как ресурс и результат развития общества. Материалы Международной научно-практической конференции, посвящённой 250-летию М. К. Огинского (Минск, 25–26 сентября 2015 г.). — Минск : Белнаучкнига, 2015. — С. 122–127.
 • Чараўко, В. Археалагічнае вывучэнне пахавальных помнікаў XIV–XVIII стст. каля вв. Івесь, Доўгае, Бірулі, Клешчыно, Жарнасекава, Дубраўка Віцебскай вобласці ў 2010–2014 гг. / В. Чараўко // Пяты Міжнародны Кангрэс даследчыкаў Беларусі [Коўна, Літва, 2–4 кастрычніка 2015 г.]. Працоўныя матэрыялы. Т. 5 (2016). — Kaunas : Vytautas Magnus university press, 2016. — С. 139–143.
 • Чараўко, В. У. Археалагічныя раскопкі на могільніку каля вёскі Доўгае Глыбоцкага раёна ў 2015 г. / В. У. Чараўко // Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў : зборнік навуковых артыкулаў ІІІ Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, Полацк, 14–15 красавіка 2016 г. : у 2 ч. Ч. 1 / пад агульнай рэдакцыяй Д. У. Дука, У. А. Лобача, А. І. Корсак. — Наваполацк : ПДУ, 2016. — С. 170–177.
 • Чараўко, В. У. Пазамагільны інвентар вясковых пахаванняў Беларускага Падзвіння ХIV–ХVIII стст.: наменклатура, інфарматыўнасць, інтэрпрэтацыя / В. У. Чараўко // Тэзісы навукова-краязнаўчай канферэнцыі да 90-годдзя Краязнаўчага музея Полацка, Полацк, 7–8 снежня 2016 г. / уклад. І. П. Воднева. — Полацк : НПГКМЗ, 2016. — С. 45–46.
 • Чараўко, В. У. Памінальны інвентар могільніка ХVII–ХVIII стст. Дубраўка ў святле даных археалогіі, этнаграфіі і фізічнай антрапалогіі / В. У. Чараўко // Европа: актуальные проблемы этнокультуры. История и культура Беларуси : материалы IX Международной научно-теоретической конференции, Минск, 10–11 ноября 2016 г. / Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка ; редкол.: А. В. Касович (отв. ред.) [и др.]. — Минск : РИВШ, 2016. — С. 121–125.
 • Чараўко, В. У. Пахавальны інвентар як адлюстраванне полаўзроставай варыятыўнасці пахавальнай практыкі вясковага насельніцтва Беларускага Падзвіння ХIV–XVIII стст. / В. У. Чараўко // Гендер и проблемы коммуникативного поведения : сборник материалов 6-й Международной научной конференции, Полоцк, 27–28 октября 2016 г. / редкол.: М. Д. Путрова [и др.]. – Новополоцк : ПГУ, 2016. — С. 69–72.
 • Черевко, В. В. Поминальный инвентарь сельских погребальных памятников Белорусского Подвинья ХIV–ХVIII вв. и вопросы его интерпретации в свете данных археологии и этнографии / В. В. Черевко // Государства Центральной и Восточной Европы в исторической перспективе : сборник научных статей по материалам Международной научной конференции, Пинск, 21–22 октября 2016 г. — Пинск : [Полесский государственный университет], 2016. — С. 6–9.
 • Чараўко, В. У. Кераміка познесярэднявечных могілак як сведчанне памінальнай абраднасці вясковага насельніцтва Беларускага Падзвіння / В. У. Чараўко // Зборнiк дакладаў i тэзiсаў VII Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі «Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтваў», Мiнск, Беларусь, 24–25 лістапада 2016 г. : у 2 т. Т. 2 / гал. рэд. А. І. Лакотка. — Мінск : Права і эканоміка, 2017. — С. 849–851.
 • Чараўко, В. У. Кераміка як матэрыяльнае сведчанне памінальнага абраду (па матэрыялах раскопак могільніка каля в. Клешчыно Бешанковіцкага раёна ў 2013 г.) / В. У. Чараўко // Віцебскі край : матэрыялы II Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, прысвечанай 385-годдзю выхаду ў свет «Буквара» Спірыдона Собаля, Віцебск, 24 лістапада 2016 г. / рэдкал.: Т. М. Адамян (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск : Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2017. — Т. 2. — С. 120–123.
 • Черевко, В. В. Внемогильный инвентарь позднесредневековых погребений могильника Михалиново Лиозненского района и его информативность / В. В. Черевко // Проблемы истории и культуры пограничья: гуманитарное знание и вызовы времени: материалы Международной научной конференции, посвящённой 200-летию И. Е. Храповицкого, Верхнедвинск, 16 июня 2017 г. — Минск : Белнаучкнига, 2017. — С. 183–186.
 • Черевко, В. В. Предметы — маркеры религиозной принадлежности в позднесредневековых сельских погребениях Белорусского Подвинья / В. В. Черевко // Религия и общество — 11 : сборник научных статей [XI Международной научно-практической конференции «Религия и общество» (г. Могилёв, 10–17 марта 2017 г.)] / под общ. ред. В. В. Старостенко, О. В. Дьяченко. — Могилёв : МГУ имени А. А. Кулешова, 2017. — С. 240–242.
 • Удзел у канферэнцыях

  • Навуковая канферэнцыя «Віцебскія старажытнасці-II», прысвечаная 90-годдзю з дня нараджэння Леаніда Аляксеева (1921–2008) (28–29 кастрычніка 2010 г., Віцебск, Віцебскі абласны краязнаўчы музей)
  • XVI (63) Региональная научно-практическая конференция преподавателей, научных сотрудников и аспирантов «Наука — образованию, производству, экономике» (16–17 марта 2011 г., Витебск, Витебский государственный университет)
  • Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых даследаванняў» (14–15 красавіка 2011 г., Полацк, Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт)
  • Международная научно-практическая конференция «Итоги археологических исследований на территории Беларуси в 2010 г.» (12–13 мая 2011 г., Минск, Институт истории НАН Беларуси)»
  • Навуковая канферэнцыя «Віцебскія старажытнасці-ІІІ» (20–21 кастрычніка 2011 г., Віцебск, Віцебскі абласны краязнаўчы музей)
  • Навукова-краязнаўчая канферэнцыя да 85-годдзя Краязнаўчага музея ў г. Полацку (8-9 снежня 2011 г., Полацк, Нацыянальны Полацкі гісторыка-культурны музей-запаведнік)
  • Международная научно-практическая конференция «Итоги археологических исследований на территории Беларуси в 2011 г.» (10–11 мая 2012 г., Минск, Институт истории НАН Беларуси)»
  • Міжнародная навуковая канферэнцыя «Полацк у гісторыі і культуры Еўропы» (22-23 мая 2012 г., Полацк, НАН Беларусі, Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт, Нацыянальны Полацкі гісторыка-культурны музей-запаведнік)
  • Навуковая канферэнцыя «Віцебскія старажытнасці-ІV» (14–15 лістапада 2012 г., Віцебск, Віцебскі абласны краязнаўчы музей)
  • Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Вынікі археалагічных даследаванняў на тэрыторыі Беларусі ў 2012 г.» (16–18 мая 2013 г., Мінск, Інстытут гісторыі НАН Беларусі)
  • ІІ Міжнародная навуковая канферэнцыя «Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў (да 20-годдзя археалагічных і этнаграфічных экспедыцый ПДУ)» (17–18 красавіка 2014 г., Полацк, Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт)
  • Навуковая канферэнцыя «Віцебскія старажытнасці-VІ» (23–24 кастрычніка 2014 г., Віцебск, Віцебскі абласны краязнаўчы музей)
  • История и культура на стыке эпох и цивилизаций: историко-культурное наследие как ресурс и результат развития общества. Материалы Международной научно-практической конференции, посвящённой 250-летию М.К. Огинского (Минск, 25–26 сентября 2015 г.)
  • V Міжнародны кангрэс даследчыкаў Беларусі (2–4 кастрычніка 2015 г., г. Каўнас, Літоўская Рэспубліка)
  • III Міжнародная навуковая канферэнцыя «Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў» (14–15 красавіка 2016 г., Полацк, Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт)
  • Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Вынікі археалагічных даследаванняў на тэрыторыі Беларусі ў 2015 г.» (12–13 мая 2016 г., Мінск, Інстытут гісторыі НАН Беларусі)
  • Международная научная конференция «Социальные, политические и культурные процессы на территории Центральной и Восточной Европы в исторической перспективе» (21–22 октября 2016 г., Пинск, Полесский государственный университет)
  • VI Международная научная конференция «Гендер и проблемы коммуникативного поведения» (27–28 октября 2016 г., Полоцк, Полоцкий государственный университет)
  • Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Post mortem. Пахавальныя помнікі ў гісторыка-культурнай прасторы: праблемы вывучэння і захавання» (9–11 лістапада 2016 г., Мінск, Інстытут гісторыі НАН Беларусі)
  • IX Международная научно-теоретическая конференция «Европа: актуальные проблемы этнокультуры» (10–11 ноября 2016 г., Минск, БГПУ имени Максима Танка)
  • II Международная научно-практическая конференция «Віцебскі край» (24 ноября 2016 г., Витебск, Витебская областная библиотека имени В.И. Ленина)
  • VII Международная научная конференция «Традиции и современное состояние культуры и искусств» (24–25 ноября 2016 г., Минск, Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы)
  • Международная научно-практическая конференция «Из истории науки Беларуси: к 25-летию исторического факультета БрГУ имени А.С. Пушкина» (25–26 ноября 2016 г., Брест, Брестский государственный университет им. А.С. Пушкина)
  • Навукова-краязнаўчая канферэнцыя, прысвечаная 90-годдзю краязнаўчага музея Полацка (7–8 снежня 2016 г., Полацк, Нацыянальны Полацкі гісторыка-культурны музей-запаведнік)
  • XI Международная научно-практическая конференция «Религия и общество[-11]» (10–17 марта 2017 г., Могилёв, Могилёвский государственный университет им. А.А. Кулешова)
  • Международная научная конференция «Проблемы истории и культуры пограничья: гуманитарное знание и вызовы времени» (31 мая 2017 г., Верхнедвинск, Верхнедвинский историко-краеведческий музей)

  Вучэбна-метадычны матэрыял па выкладаемых дысцыплінах