Полоцкий государственный университет

Полацкі
дзяржаўны
ўніверсітэт

Формула спецыяльнасці

Хімічная тэхналогія паліва і высокаэнергетычных рэчываў – вобласць навукі і тэхнікі, прадметам даследавання якой з’яўляюцца хіміка-тэхналагічныя працэсы перапрацоўкі цвёрдых, вадкіх, газападобных паліваў і іх другасных прадуктаў; хіматалогія паліваў, алеяў, змазак і прадуктаў іх перапрацоўкі, тэхналогіі атрымання розных відаў паліваў і кампанентаў паліваў з аднаўляльных раслінных крыніцаў, утылізацыі паліваў; тэхналогіі комплекснай перапрацоўкі раслінаў-торфаўтваральнікаў, іх асобных кампанентаў і другасных прадуктаў метадамі тэрмадэструкцыі, піролізу, акіслення, экстракцыі, біяхімічнага сінтэзу і іншымі хімічнымі і фізіка-хімічнымі метадамі (акрамя тэхналогій атрымання манамераў, эластамераў, пластычных масаў з прадуктаў перапрацоўкі паліваў), тэхналогіі атрымання выбуховых рэчываў, рэчываў, якія ініцыююць выбухі, рэчываў для генерацыі газу і матэрыялаў на іх аснове.

Пры заканчэнні аспірантуры прысвойваецца навуковая кваліфікацыя “Даследчык” у галіне тэхнічных навук.

Галіна навукі, па якой прысуджаюцца вучоныя ступені – тэхнічныя.

Асобам, якія паспяхова абаранілі дысертацыю ў савеце па абароне дысертацый і пры прыняцці Прэзідыумам Вышэйшай атэстацыйнай камісіі Рэспублікі Беларусь рашэння аб зацвярджэнні рашэння савета па абароне дысертацый, прысуджаецца вучоная ступень кандыдата тэхнічных навук і выдаецца дыплом кандыдата тэхнічных навук.

Кантакты: кафедра тэхналогіі і абсталявання перапрацоўкі нафты і газу +375 214 59-95-55