Полоцкий государственный университет

Полацкі
дзяржаўны
ўніверсітэт

Абноўленая тэхнічная база кабінета крыміналістыкі дае магчымасць у розных сучасных формах (у тым ліку і гульнёвых) навучаць студэнтаў крыміналістычным методыкам расследавання злачынстваў, правядзенню асобных следчых дзеянняў шляхам мадэлявання, лічбавага адлюстравання магчымага развіцця сітуацый, прымянення фота- і відэа тэхнікі, паліграфа і шэрагу іншых тэхніка-крыміналістычных сродкаў у працэсе даказвання.

Зала інфармацыйна-матэрыяльнага мадэлявання

Працоўны момант занятку ў зале інфармацыйна-матэрыяльнага мадэлявання кабінета крыміналістыкі

Вывучэнне крыміналістычнага камплекту для агляду месца здарэння

Вывучэнне ўніверсальнага крыміналістычнага камплекту для агляду месца здарэння

Выяўленне крыміналістычна значнай інфармацыі з фізічных аб'ектаў

Выяўленне крыміналістычна значнай інфармацыі з фізічных аб'ектаў у ходзе прымянення ведаў па тактыцы агляду месца здарэння

Работа студэнтаў з паліграфам

Практычная работа студэнтаў з паліграфам ў ходзе вырашэння вучэбных задачаў

Устаноўка сэнсарных датчыкаў паліграфа

Устаноўка сэнсарных датчыкаў паліграфа для навучальных псіха-фізіялагічных даследаванняў

Паліграфнае даследаванне

Агульны выгляд ноўтбука з праграмай паліграфнага даследавання

Працоўнае месца студэнта ў зале электроннага мадэлявання

Працоўнае месца студэнта ў зале электроннага мадэлявання кабінета крыміналістыкі

Выяўленне і зняцце асобных відаў слядоў з матэрыяльных аб'ектаў

Практычная работа па адпрацоўцы навыкаў дактыласкапавання, выяўлення і зняцця асобных відаў слядоў з матэрыяльных аб'ектаў

Выкананне навучальнай задачы студэнцкай аператыўна-следчай групай

Працоўны момант выканання навучальнай задачы студэнцкай аператыўна-следчай групай на змадэляваным месцы здарэння

Выкарыстанне мікрааб'ектаў для вырашэння крыміналістычных задачаў

Працоўны момант лабараторнай работы па вывучэнні навыкаў выкарыстання мікрааб'ектаў для вырашэння крыміналістычных задачаў

Інтэр'ер залы інфармацыйна-матэрыяльнага мадэлявання

Частка інтэр'еру рабочай абстаноўкі залы інфармацыйна-матэрыяльнага мадэлявання кабінета крыміналістыкі

Абсталяванне, прыстасаванні і расходныя матэрыялы

Выгляд абсталявання, прыстасаванняў і расходных матэрыялаў у адной з вітрынаў залы кабінета крыміналістыкі

Рэакцыя вучэбнай групы

Рэакцыя вучэбнай групы на вынікі паліграфнай праверкі ў ходзе вырашэння вучэбных задачаў у зале электроннага мадэлявання крыміналістычных працэсаў