Полоцкий государственный университет

Полацкі
дзяржаўны
ўніверсітэт

Кафедра крымінальнага права і крыміналістыкі была ўтвораная ў 1997 г.

Калектыў кафедры прадстаўлены высокакваліфікаванымі спецыялістамі, якія забяспечваюць выкладанне дысцыплінаў крымінальна-прававога цыклу.

Калектыў кафедры крымінальнага права і крыміналістыкі

З моманту стварэння да 2003 г. кафедрай кіравала Жамойта Зінаіда Аляксееўна, якая зрабіла значны ўнёсак у фарміраванне сувязяў кафедры з праваахоўнымі органамі рэгіёну. У 2003 г. кафедру ўзначаліў Канапелька Сяргей Пятровіч, у 2006 г. - кандыдат юрыдычных навук Станкевіч Аксана Генрыхаўна, у 2008 г. - кандыдат юрыдычных навук, дацэнт Пажога Якаў Адольфавіч, у 2012 г. - кандыдат юрыдычных навук, дацэнт Вегера Ірына Уладзіміраўна.

З 1 траўня 2014 г. загадчыкам кафедрай з'яўляецца кандыдат юрыдычных навук, дацэнт Ярмоц Алена Мікалаеўна.

Ля вытокаў кафедры стаялі і высокакваліфікаваныя працаўнікі праваахоўных органаў, суда. Сярод іх - старшыня суда г. Наваполацка Пётр Уладзіміравіч Ляўчонак - першы выкладчык крымінальнага права на кафедры.

Шэраг выкладчыкаў мае шматгадовы досвед працы ў праваахоўных органах – Куракоў Віктар Амосавіч, Арцішэўская Жэмма Паўлаўна, Канапелька Сяргей Пятровіч, Каштуеў Дзмітрый Яфімавіч, Лузгін Іван Іванавіч.

З 2006 г. вядзецца падрыхтоўка магістраў па спецыяльнасці 1-24 80 01 "Юрыспрудэнцыя". У падрыхтоўцы магістраў актыўны ўдзел прымае доктар юрыдычных навук, прафесар В.М. Хоміч, актыўна ўдзельнічае ў вучэбнай, навуковай і метадычнай працы, з'яўляецца настаўнікам для маладых выкладчыкаў.

У станаўленне і развіццё магістратуры, падрыхтоўку магістраў юрыдычных навук значны ўнёсак зрабілі доктар юрыдычных навук, прафесар І.І. Басецкі і доктар юрыдычных навук, прафесар Н.І.Парубаў, які аказаў неацэнную дапамогу кафедры ў першыя гады яе існавання.

На кафедры арганізаванае ўзаемадзеянне і наладжаныя справавыя кантакты з юрыстамі-практыкамі, работнікамі праваахоўных органаў і іншых дзяржаўных установаў. Цесныя сувязі падтрымліваюцца з Акадэміяй МУС Рэспублікі Беларусь.

У структуру кафедры ўваходзіць кабінет крыміналістыкі, які прызначаны для правядзення практычных і лабараторных заняткаў па крыміналістыцы.

У цяперашні час у сферу навуковых інтарэсаў кафедры ўваходзіць:

 • папярэджанне злачыннасці ў Рэспубліцы Беларусь;
 • барацьба з эканамічнай злачыннасцю ў Рэспубліцы Беларусь;
 • прававое забеспячэнне экалагічнай бяспекі ў Рэспубліцы Беларусь.

Асноўныя дысцыпліны кафедры:

 • Крымінальнае права;
 • Крымінальна-працэсуальнае права;
 • Крымінальна-выканаўчае права;
 • Крыміналістыка;
 • Пракурорскі нагляд;
 • Крыміналогія;
 • Мытнае права;
 • Юрыдычная псіхалогія;
 • Судаўладкаванне;
 • Судовая медыцына;
 • Судовая псыхіятрыя;
 • Судовая бухгалтэрыя;
 • Кваліфікацыя злачынстваў;
 • Праблемы даказвання ў крымінальным працэсе;
 • Асновы аператыўна-пошуковай дзейнасці;
 • Юрыдычная рыторыка;
 • Методыка расследавання асобных відаў злачынстваў;
 • Складанне працэсуальных дакументаў па крымінальных справах;
 • Судовая (прававая) статыстыка;
 • Адміністратыўнае права;
 • Адміністратыўна-дэліктнае права;
 • Працэсуальна-выканаўчае права;
 • Судовыя экспертызы;
 • Выкарыстанне паліграфа і іншых тэхнічных сродкаў у працэсе даказвання;
 • Юрыдычная этыка.