Полоцкий государственный университет

Полацкі
дзяржаўны
ўніверсітэт

Герб фінансава-эканамічнага факультэтаФінансава-эканамічны факультэт Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта быў створаны ў 1992 годзе. Факультэт з'яўляецца адным з найбольш шматлікіх і крэатыўных ва ўніверсітэце. У сапраўдны момант на факультэце навучаецца каля 1 500 студэнтаў, навучальны працэс забяспечваюць больш за 67 высокакваліфікаваных выкладчыкаў, з іх 35 маюць вучоныя ступені і званні. У склад факультэта ўваходзяць 3 кафедры.

Факультэт рыхтуе спецыялістаў, якія маюць шырокі дыяпазон ведаў у галіне эканомікі і кіравання, камунікацый, фінансаў, бухгалтарскага ўліку, якія валодаюць інавацыйным эканамічным мысленнем, навыкамі сістэмнага аналізу ў распрацоўцы і прыняцці кіраўніцкіх рашэнняў.


На I ступені вышэйшай адукацыі забяспечваецца падрыхтоўка спецыялістаў, якія валодаюць фундаментальнымі і спецыяльнымі ведамі, уменнямі і навыкамі, з прысваеннем кваліфікацыі спецыяліста з вышэйшай адукацыяй:

  • 1-23 01 15 «Сацыяльныя камунікацыі» (дзённая форма навучання). Кваліфікацыя – спецыяліст па сацыяльных камунікацыях.
  • 1-25 01 04 «Фінансы і крэдыт» (завочная (са скарочаным тэрмінам) форма навучання). Спецыялізацыя «Фінансы» і «Страхаванне». Кваліфікацыя – эканаміст.
  • 1-25 01 07 «Эканоміка і кіраванне на прадпрыемстве» (дзённая, завочная (са скарочаным тэрмінам) форма навучання). Кваліфікацыя – эканаміст-менеджар. З 2017 года ў межах спецыяльнасці дзейнічае адукацыйная праграма «Эканоміка» (з вывучэннем эканомікі Кітая і кітайскай мовы).
  • 1-25 01 08 «Бухгалтарскі ўлік, аналіз і аўдыт (па напрамках)» (дзённая, завочная (са скарочаным тэрмінам) форма навучання). Напрамак спецыяльнасці «Бухгалтарскі ўлік, аналіз і аўдыт у камерцыйных і некамерцыйных арганізацыях». Кваліфікацыя – эканаміст.
  • 1-26 02 05 «Лагістыка» (дзённая форма навучання). Кваліфікацыя – лагістык-эканаміст.
  • 1-28 01 02 «Электронны маркетынг» (дзённая форма навучання). Кваліфікацыя – маркетолаг-праграміст.

Тэрміны навучання: дзённая форма – 4 гады; завочная са скарочаным тэрмінам – 3 гады, 5 месяцаў


На II ступені вышэйшай адукацыі забяспечваецца паглыбленая падрыхтоўка спецыяліста, фарміраванне ведаў, уменняў і навыкаў навукова-педагагічнай і навукова-даследчай работы з прысваеннем ступені магістра эканамічных навук:

1. Практыка-арыентаваная магістратура:

У рамках спецыяльнасці дзейнічае магістарская праграма двайнога дыплома:

Па выніках навучання студэнту, які выканаў навучальны план праграмы магістратуры, выдаецца два дыпломы:

  • дыплом дзяржаўнага ўзору Рэспублікі Беларусь,
  • дыплом еўрапейскага ўзору.

2. Акадэмічная магістратура:

Тэрміны навучання: дзённая форма – 1 год; завочная – 1,5 года.


Факультэт рэалізуе адукацыйныя праграмы дадатковай адукацыі дарослых: павышэнне кваліфікацыі і перападрыхтоўкі кіруючых работнікаў і спецыялістаў, якія маюць вышэйшую адукацыю:


Пасляўніверсітэцкая адукацыя – аспірантура, накіраваная на падрыхтоўку спецыялістаў, якія валодаюць навыкамі планавання і самастойнага правядзення навуковых даследаванняў, глыбокімі тэарэтычнымі ведамі, якія дазваляюць падрыхтаваць кваліфікацыйную навуковую працу (дысертацыю) на суісканне вучонай ступені кандыдата навук, якая забяспечвае атрыманне навуковай кваліфікацыі «Даследчык»:


Спецыяльнасці факультэта з'яўляюцца запатрабаванымі сярод абітурыентаў, суіскальнікаў. Галоўнымі прычынамі папулярнасці спецыяльнасцяў з'яўляецца магчымасць атрымання высокааплочваемай працы, рынкавая кан'юнктура, высокая канкурэнтаздольнасць нашых выпускнікоў на рынку працы.

Факультэтам актыўна праводзіцца навукова-даследчая праца, функцыянуе вялікая колькасць клубаў, гурткоў, секцый. Студэнты, магістранты факультэта ўдзельнічаюць і дасягаюць высокіх вынікаў у навуковых канферэнцыях і алімпіядах. З года ў год расце колькасць і выніковасць студэнтаў, магістрантаў, якія ўдзельнічаюць у Рэспубліканскіх і Міжнародных конкурсах навуковых работ.

Нашы студэнты ўмеюць не толькі добра вучыцца, але і добра адпачываць: актыўна ўдзельнічаюць у грамадскім жыцці універсітэта і факультэта, рэалізуючы на практыцы веды ў галіне эканомікі, сацыялогіі, фінансаў, менеджменту. Факультэт па праву ганарыцца сваімі таленавітымі выпускнікамі – удзельнікамі мастацкай самадзейнасці, спартсменамі, мастакамі.