Полоцкий государственный университет

Полацкі
дзяржаўны
ўніверсітэт

Кафедра фізічнай культуры і спорту (ФКіС) паспяхова развівае дзейнасць па рэалізацыі праектаў па прыярытэтных напрамках і зводным плане навуковай дзейнасці РБ. Захоўвае тэндэнцыю да ажыццяўлення прыкладных навуковых даследаванняў.

Кафедра прымае ўдзел у міжнародных праектах:

 • Сумесны праект з Санкт-Пецярбургскім інстытутам біярэгуляцыі і геранталогіі: «Клінічная нейраімунаэндакрыналогія захворванняў у сталым узросце».
 • Сумесны праект з Белгарадскім дзяржаўным універсітэтам і Смаленскай дзяржаўнай медыцынскай акадэміяй: «Інавацыйныя тэхналогіі выкладання геранталогіі і герыятрыі».

У праектах рэгіянальнага ўзроўню: "Інавацыйнае развіццё турызму ў Віцебскай вобласці" (2010-2012гг.).

Навуковая дзейнасць кафедры фізічнай культуры і спорту ажыццяўляецца па наступных напрамках:

 • ДБ №3811 "Апрабацыя мадэлі фарміравання эколага-валеалагічнай культуры моладзі-навучэнцаў" (перыяд выканання 2011–2015гг.),
 • ДБ №2429 "Фарміраванне фізічнага здароўя студэнтаў з улікам узроўню іх фізічнага стану" (перыяд выканання 2009-2013гг.).

У апошні час на кафедры ФКіС актыўна развіваецца накірунак даследаванняў па фізічнай рэабілітацыі (праф. мед. навук Ільініцкі А. Н.), экагігіенічных праблемах фізічнай культуры і спорту (канд пед. навук, дац. Наскалаў В.М. і канд. біялаг. навук Апрасюхіна Н. І.), прафесійна-прыкладной фізічнай падрыхтоўцы (канд пед. навук, дац. Анціпін Н. І.).

Кафедра актыўна супрацоўнічае з рознымі арганізацыямі сферы фізічнай культуры і спорту: ВАР г. Наваполацк; РГ ВАР г.Мінск; ВАР г. Гомель; ВАР г. Бабруск; ВАР г. Віцебск; АВАР г. Мінск; Гомельскі дзяржаўны педагагічны каледж імя Л.С. Выгоцкага; Нясвіжскі дзяржаўны каледж імя Я. Коласа; з прадпрыемствамі нафтахімічнай галіны прамысловасці РБ-ААТ “Нафтан”, завод “Палімір.

Прыклады асваення ў вытворчасці вынікаў навуковых даследаванняў і распрацовак:

Акт укаранення ад 2012/06/02 № 06/2012 аб выкарыстанні рэкамендацый па выкарыстанні сродкаў фізічнай культуры і спорту для аптымізацыі функцыянальных паказчыкаў, фізічнага стану і здароўя работнікаў завода «Палімір» ААТ “Нафтан”.

Вынікі НДР кафедры фізічнай культуры і спорту за 2006-2012 гг:

 • міжнародныя тэмы – 2;
 • іншыя тэмы – 4;
 • манаграфіі – 8;
 • артыкулы – 150;
 • тэзісы дакладаў – 137;
 • акты аб укараненні – 13.

Вынікі дзейнасці: абаронена 17 магістарскіх дысертацый, 1 кандыдацкая дысертацыя.

Манаграфіі:

 1. Наскалов В.М. Комплексный подход к физическому воспитанию студентов в условиях химического загрязнения окружающей среды.
 2. Прощаев К.И., Ильницкий А.Н., Прощаев К.И., Гилева В.В. Введение в семейную гериатрию. – Белгород – Новополоцк: ПринтМастер, 2008. – 56 с. (издание имеет гриф УМО).
 3. Прощаев К.И., Ильницкий А.Н., Коновалов С.С. Избранные лекции по гериатрии. – С.-Пб.: Прайм-Еврознак, 2008. – 778 с.
 4. Коновалов С.С., Ильницкий А.Н., Прощаев К.И., Кветной И.М. Профилактическая нейроиммуноэндокринология. – С.-Пб.: Прайм-Еврознак, 2008. – 346 с.
 5. Прощаев К.И., Харитонова Т.В., Ильницкий А.Н. Роль пептидов в свободнорадикальном окислении и старении организма (глава в учебном пособии) / Хавинсон В.Х., Коновалов С.С. Избранные лекции по геронтологии.- СПб: «Прайм-Еврознак», 2009 – С. 846 – 863.
 6. Прощаев К.И., Ильницкий А.Н., Жернакова Н.И. Хроническая сердечная недостаточность в пожилом возрасте. – СПб: ИБГ СЗО РАМН, 2009. – 68 с.
 7. Основы общей патологии / Н.А.Гамза, В.Ф.Кобзев, Г.Р.Соляренко, А.Н.Ильницкий. - Новополоцк: ПГУ, 2009.- 48 с.
 8. Жернакова Н.И., Прощаев К.И., Ильницкий А.Н. Пневмонии в пожилом возрасте. - Белгород: Везелица, 2009. – 182 с.