Полоцкий государственный университет

Полацкі
дзяржаўны
ўніверсітэт

Віншуем Віктара Уладзіміравіча Чараўко, старшага выкладчыка кафедры гісторыі і турызму гуманітарнага факультэта Полоцкага дзяржаўнага ўнiверсiтэта, з паспяховай абаронай кандыдацкай дысертацыі на тэму: «Пахавальныя помнікі Беларускага Падзвіння XIV–XVIII стагоддзяў».


cherevko

Навуковы кіраўнік – Вольга Мікалаеўна Ляўко, доктар гістарычных навук, прафесар, загадчык цэнтра археалогіі і старажытнай гісторыі Беларусі дзяржаўнай навуковай установы «Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі».

Абарона адбылася 22.10.2019 г. на пасяджэнні Савета па абароне дысертацый Д 01.40.01 пры дзяржаўнай навуковай установе «Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі».

cherevko 1


Рэктарат