Полоцкий государственный университет

Полацкі
дзяржаўны
ўніверсітэт

Віншуем Віктара Уладзіміравіча Чараўко, старшага выкладчыка кафедры гісторыі і турызму гуманітарнага факультэта, з прысуджэннем вучонай ступені кандыдата гістарычных навук па спецыяльнасті 07.00.06 – Археалогія.


cherevko

Тэма кандыдацкай дысертацыі: «Пахавальныя помнікі Беларускага Падзвіння XIV–XVIII стагоддзяў».

Навуковы кіраўнік – Вольга Мікалаеўна Ляўко, доктар гістарычных навук, прафесар, загадчык цэнтра археалогіі і старажытнай гісторыі Беларусі дзяржаўнай навуковай установы «Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі».


Рэктарат