Полоцкий государственный университет

Полацкі
дзяржаўны
ўніверсітэт

Як мы ўжо паведамлялі на старонках нашага сайта, летам 2017 года Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт сумесна з аддзелам археалогіі Дзяржаўнага Эрмітажа (г. Санкт-Пецярбург, Расія) і Спаса Ефрасіннеўскім манастыром праводзіў археалагічныя раскопкі пры Спаса-Праабражэнскай царкве – адным з найвыдатнейшых помнікаў архітэктуры і выяўленчага мастацтва ХІІ стагоддзя. Два тыдні, якія прайшлі з часу нашай апошняй публікацыі, нашы археолагі падарылі свету яшчэ адну сенсацыю.

Пра ўнікальныя знаходкі, зробленыя сёлета калектывам беларускіх і расійскіх вучоных пры самым непасрэдным удзеле студэнтаў Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта, шырока паведамлялася ў друкаваных і электронных сродках масавай інфармацыі. Сёння мы вырашылі даць слова непасрэдным удзельнікам архітэктурна-археалагічных даследаванняў і гасцінным гаспадарам святой абіцелі.

Археалагічныя раскопкі пры Спаса-Праабражэнскай царкве

А.Л. Коц, выкладчык кафедры гісторыі і турызму: «Усе нашы археалагічныя даследаванні працягваюцца ўжо два месяцы – з 8 чэрвеня. Папярэдне мы завяршаем нашу працу, але, думаю, на гэтым, нават у 2017-м, мы не ставім кропку. У верасні і кастрычніку мы працягнем працаваць у манастыры.

У раскопках прынялі ўдзел каля 50-60 чалавек. Гэта студэнты розных спецыяльнасцяў нашага ўніверсітэта – «Гісторыя», «Турызм і гасціннасць», «Архітэктура», а таксама валанцёры і нават абітурыенты, якія сёлета паступілі на гісторыка-філалагічны факультэт ПДУ. Такім чынам, мы сабралі розных удзельнікаў, з розных гарадоў Беларусі. Можна адзначыць, што з намі працавалі валанцёры з Санкт-Пецярбурга, якіх запрасіў у Полацк Яўген Мікалаевіч Торшын. Дзякуй усім за працу, за значны ўнёсак, зроблены ў айчынную археалогію, у развіццё даследавання Полацка!

Коц Аляксей Леанідавіч

Канечне, вялікі час у нас занялі археалагічная і архітэктурная практыкі. Студэнты-гісторыкі навучыліся шэрагу методык працы на раскопках – фіксацыі матарыялаў, работы з нівелірам, расчысткі аб’ектаў, пераборкі глебы і выямкі вядомых і нават невядомых артэфактаў. Безумоўна, студэнты-архітэктары таксама многаму навучыліся.

Важна і тое, што для ўсіх студэнтаў была праведзена экскурсія ў межах архітэктурнага аб’екта, у межах усяго манастырскага комплексу. Варта выказаць вялікую падзяку Спаса-Ефрасіннеўскаму манастыру – аднаму з арганізатараў праведзеных раскопак. Мы атрымалі ў сваё распараджэнне і шмат інвентара, і памяшканні для перапранання, для апрацоўкі матарыялаў.

Сезон раскопак 2015 года ля Спаса-Праабражэнскай царквы прынёс багата цікавых знаходак. У прыватнасці, мы вызначылі новыя фрагменты сцен. Сёлетнія знаходкі таксама ўнікальныя і для гісторыі Полацка, і для гісторыі Беларусі, нават у кантэксце гісторыі Ўсходняй Еўропы іх значэнне цяжка пераацаніць. Даследаванні на гэтым не скончацца. У наступным годзе мы працягнем тут працы. Безумоўна, у далейшым тут будуць працаваць нашы студэнты – і практыканты, і валанцёры. Калі ў каго з’явіцца жаданне далучыцца да нас, навучыцца нашым метадам, мы будзем рады ўсім. Сапраўды, гэта ўнікальны шанец судакрануцца з XII стагоддзем. Тая ж Амерыка марыць знайсці помнікі свайго XII стагоддзя. У нас яны ёсць! Запрашаем да нас у Полацк, у Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт!»

А.А. Салаўёў, магістр гістарычных навук, старшы навуковы супрацоўнік Нацыянальнага Полацкага гісторыка-культурнага музея-запаведніка (выпускнік гісторыка-філалагічнага факультэта ПДУ): «То, что здесь студенты проходят практику – это большое дело! Не каждому доведется участвовать в раскопках возле Полоцкого Спаса! Я думаю, многие великие археологи прошлого почли бы за честь оказаться на нашем месте. Но время выбрало нас!

Аляксандр Аляксандравiч Салаўёў

Это важно не только историкам, но и архитекторам. Рано или поздно любому студенту-архитектору по окончании университета придется работать с историческими зданиями, а для этого их нужно понимать. Спас у нас объект уникальный. Таких в Беларуси – раз, два и обчелся даже в разрушенном виде. А тут во всей своей полноте сохранился такой храм! Если его по уму и по совести серьезно изучать, то это будет нашим студентам-архитекторам большой профессиональный задел. Сейчас строят много новых церквей, и этот опыт может им очень сильно пригодиться даже в проектировании. Спас у нас памятник многослойный – здесь есть и иезуитские, и более поздние переделки. Принимая участие в раскопках, обмерной практике, или делая расчистку по стенке, они могут видеть и учиться, как эти древние материалы между собой работают, что опасно или, наоборот, полезно для исторических зданий. Здесь, например, со всей полнотой проявилась опасность и недопустимость применения чистых цементных и бетонных растворов – они просто душат и калечат исторические здания!

Археалагічныя даследаванні

Вислую свинцовую печать Евфросинии я нашел в гробнице, когда расчищали завал фресок. Это свинцовый кругляшок, примерно с 20-копеечную монету, с отверстием для шнурка, на котором она привешивалась к документу. С одной стороны там изображен Спас, а с другой – Евфросиния Александрийская, покровительница нашей преподобной Евфросинии Полоцкой. На самом деле, это очень серьезная находка! Не так уж часто вообще печати попадаются. Тем более, что в 2015 году тут была найдена еще одна печать. Это может навести на размышления, что здесь в галерее мог находиться какой-то архив, хранилище документов. Мы же по-прежнему очень мало знаем об этом памятнике».

Віслая свінцовая пячатка прападобнай Ефрасінні Полацкай

Віслая свінцовая пячатка прападобнай Ефрасінні Полацкай

Сястра Наталія, пасельніца Спаса-Ефрасіннеўскага жаночага стаўрапігіяльнага манастыра: «Прежде всего, монастырь благодарит университет за то внимание к личности Преподобной, к ее трудам, за такое профессиональное и бережное отношение к храму, который является святыней мирового уровня. Те открытия, которые сделаны студентами, говорят о том, что Преподобная действительно покровительствует им, и бережное отношение к такой святыне ребята проносят через все свои труды. Казалось бы, как можно говорить о профессионализме, когда работают студенты, бывает, даже первого курса? Но любовь к профессии и к тому месту, на котором они пребывают и трудятся, выражается в этих находках. Господь дает их делать именно студентам!

Сястра Наталія, пасельніца Спаса-Ефрасіннеўскага жаночага стаўрапігіяльнага манастыра

Значимость раскопок, которые проводит университет здесь, на территории монастыря, необычайно велика. Если даже не принимать во внимание историческую или культурную ценность, сохранность памятника, то велика и их духовная ценность. Все открытия, которые здесь совершаются, подтверждают Житие Преподобной. Так, например, в Житии говорится о том, что Спасский храм был воздвигнут за тридцать недель. Скептики-специалисты выражали точку зрения, что в зимний период в XII веке не могло вестись строительство, и поэтому данные Жития бездоказательны. Так вот ученые, которые работают у нас на территории монастыря, показали, что, оказывается, есть данные, которые подтверждают эти строки Жития. Действительно, храм возводился за тридцать недель, но не в один строительный сезон».

Андрэй Трошка (15-ГІСд): «Я студент второго курса заочно-дистанционной формы обучения. Являюсь военнослужащим, служу в Минске, а здесь прохожу практику. Сам я родом из Полоцка. Мне здесь интересно! Планирую приехать сюда еще».

Андрэй Трошка

Ягор Лазаронак: «Я магистрант Полоцкого государственного университета. Работаю здесь волонтером уже с 2015 года. Каждый раз меня привлекает сюда, во-первых, масштаб раскопок, во-вторых, грандиозные находки, которые здесь делаются. Мне нравится работать волонтером: я историк, это возможность прикоснуться к прошлому, познакомиться с интересными людьми и сделать что-то во благо науки».

Ягор Лазаронак

Павел Тябут (16-АРХ): «Я учусь на архитектора, участвовал в раскопках впервые. Сначала я пришел сюда на учебную практику, а сейчас нахожусь здесь в качестве оплачиваемого работника. Бывает тяжело, приходится много работать с лопатой. Как будущему архитектору мне нравится то, что во время раскопок можно было видеть конструкцию стен храма. Когда происходил раскоп, открылись галереи, которые потом планируют реставрировать. В будущем, возможно, еще раз поучаствую в подобных раскопках».

Павел Тябут

Крысціна Пількевіч (15-ТГ): «Я являюсь студенткой специальности «Туризм и гостеприимство». Участвую в раскопках впервые, работаю здесь как волонтер. Мне очень понравилось!»

Крысціна Пількевіч

Марыя Губушкіна (15-ТГ): «Я учусь на специальности «Туризм и гостеприимство». Археологические раскопки – это мечта моего детства! И тут подвернулась такая возможность – преподаватель предложил поучаствовать. Я просто не смогла отказаться! Мне здесь очень нравится. Во-первых, это очень спокойное место, нет никакой суеты. Конечно, работы хватает: вокруг горы земли, которую надо перебрать. Но у меня есть хорошая компания – мои одногруппницы, с которыми время пролетает незаметно!»

Марыя Губушкіна

Любоў Дзятлава (15-ТГ): «На раскопках я оказалась не случайно. Мой преподаватель и куратор также принимает в них участие. Он предложил нам провести летнее время здесь, внести свой вклад в изучение и реставрацию храма. Было сделано много интересных находок. В основном нам попадаются фрагменты фресок, керамика, мелкие косточки животных. Мне, наверное, больше всего хотелось бы найти более древние находки, например, византийские монеты. Работа немного монотонная, но очень интересная. Раскопки мне понравились!».

Студэнты Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта

Віншуем нашых археолагаў з выдатнымі знаходкамі і спадзяемся, што наступны сезон археалагічных раскопак у старажытным Полацку прынясе ім новыя адкрыцці!

Гутарыў Уладзiмiр Фiлiпенка