Полоцкий государственный университет

Полацкі
дзяржаўны
ўніверсітэт

Песні з рэпертуара фальклорнага гурта “Варган”,
запісаныя удзельніцай гурта Г. Лутавай
ў в. Шастова Полацкага р-на ад Алімпіяды Міхайлаўны Шчарбаковай  (1937 г. нар.)

 

ВЯСЕЛЛЕ

Сіняе возера на Дунай стаіць – 2

Малада Дашанька ў думах сядзіць – 2

“Як мне стаць, жыць пачаць, свёкра таткам зваць? – 2

Таткам зваць, таткам зваць, то мне жаль будзе, – 2

Свёкрам зваць, свёкрам зваць – ён абідзіцца, – 2

Сіняе возера на Дунай стаіць – 2

Малада Дашанька ў думах сядзіць: – 2

Як мне стаць, жыць пачаць, свякроў мамкай зваць? – 2

Мамкай зваць, мамкай зваць, то мне жаль будзе – 2

Свякроў зваць, свякроў зваць – яна (а)бідзіцца – 2

 

КУПАЛА

Ай на гарэ на красе – 2

Дваранін зелля капае – 2

Ён капаіць не знаіць – 2

І ў дзевачак пытаіць,

А што гэта за зелля,

Баравое карэння?

Гэта зелля Купена,

Дзявоцкае ўмыванне,

Малецкае ўздыханне,

Дзявоцкая красата,

Малецкая сухота,

Ой, пасохлі мальчакі,

На лавачках седзючы,

На дзевачак гледзючы.