Полоцкий государственный университет

Полоцкий
государственный
университет

Haz?rl?k fak?ltesi, k?sa ve uzun vadeli rus?a kursundan olu?maktad?r.

??renciler istedikleri grupta okuyabilir veya birebir ders alabilirler. Gruplar ??rencilerin rus?a seviyesine g?re yap?lmaktad?r. Grup haz?r olunca e?itim ba?lamaktad?r. Grupta 6-10 ki?i okumaktad?r.

E?itim s?resi (haftada 20 saat) E?itim ?creti (USD)
Grup
1 ay 250
?zel ders
1 ay

Azami ders s?resi 1 ay.

Kursu bitirdikten sonra ??rencilerin rus?a seviyesini kontrol edilmektedir. ??renciler, kursu ba?ar?yla tamamlad?ktan sonra sertifika almaya hak kazanmaktad?r. Bu sertifika Belarus’un, Rusya’n?n ve Ukrayna’n?n di?er ?niversitelerinde de ge?erlidir.

Haz?rl?k fak?ltesinin adresi:
Novopolotsk, Blohina soka??, 30, 235 numaral? oda
Tel.: +375 214 53-05-35