ІІ Съезд ученых Беларуси глазами делегатов ПГУ - Полоцкий государственный университет

12-13 декабря 2017 года представители Полоцкого государственного университета приняли участие во ІІ Съезде ученых Беларуси. Крупнейший научный форум страны, проходивший в белорусской столице, собрал более 2 500 человек, в том числе зарубежных гостей. На Съезде присутствовали делегаты из всех регионов Беларуси, а также известные ученые из Российской Федерации, СНГ и ряда ведущих зарубежных академий наук, мировых научно-исследовательских организаций и центров.

Полоцкий государственный университет на ІІ Съезде ученых Беларуси представляли:

Представители Полоцкого государственного университета на ІІ Съезде ученых Беларуси

Некоторые наши делегаты любезно согласились поделиться впечатлениями от масштабного научного мероприятия, которое во многом будет определять будущее белорусской науки.

В.К. Железняк: «Сильное впечатление произвела правильная организация мероприятия. Все было продумано до мелочей! Во-первых, делегаты съезда были распределены между секциями, в ходе работы которых ученые имели возможность обменяться мнениями и обсудить общие проблемы организации и проведения научных исследований в той или иной области знаний.

Во-вторых, очень порадовало содержательное выступление Президента. Александр Григорьевич назвал наиболее существенные проблемы белорусской науки и наметил основные пути их решения. Особо понравилось то, что Глава государства смотрит в будущее! Мне импонирует его пристальное внимание к развитию в Беларуси атомной промышленности и военно-технического направления, всемерное содействие разработке в стране проектов по созданию собственных электромобилей. Отдельно Президент отметил важность для общества и государства ученых, как академических, так и вузовских. Отдача от университетов, бесспорно, есть. Они готовят кадры. Но А.Г. Лукашенко ждет от нас и активизации научных научно-исследовательской работы. Говорил он и о важности изучения иностранных языков, о чем неустанно повторяют и Дмитрий Николаевич, и Светлана Григорьевна.

В-третьих, мне понравились доклады гостей белорусского форума: ученых из России, Украины, Казахстана. Выступающие подчеркивали необходимость тесного сотрудничества между учреждениями науки наших стран. Звучала положительная оценка того факта, что только в Республике Беларусь Академия наук сохранена в своем прежнем виде. Президент Российской академии наук, академик Александр Михайлович Сергеев подчеркнул, что разработки белорусских ученых по целому ряду научных направлений соответствуют самому высокому мировому уровню. Он, например, как физик высоко оценил наши лазерные приборы, отметил бесспорные достижения белорусской медицины и аграрной науки».

А.И.Корсак: «З’езд праходзіў два дні. Такога кшталту мерапрыемствы традыцыйна пачынаюцца пленарнымі выступленнямі, а ўжо потым ладзяцца секцыйныя пасяджэнні. Гэтым разам было інакш. У аўторак, 12 снежня, дэлегаты працавалі ў дзевяці секцыях, сярод якіх была і маладзежная. На мой погляд, гэта абсалютна слушна! Гуманітарыі засумавалі б, слухаючы тэхнароў і наадварот. Каб вылучыць нейкія праблемы і абмеркаваць актуальныя пытанні, трэба, каб працавала больш вузкае кола вучоных.

Я разам з нашымі эканамістамі – Святланай Рыгораўнай Вягерай, Інгай Ўладзіміраўнай Зяньковай і Пятром Ягоравічам Рэзкіным – патрапіла ў секцыю «Айчынная гуманітарыстыка – грамадству». Страшынстваваў у нас акадэмік, доктар гістарычных навук Аляксандр Аляксандравіч Каваленя. Былі выступы. Прычым амаль усе – «жывыя» і вельмі канкрэтныя. Ніхто з паперчыны свой даклад не чытаў! Сярод выступоўцаў быў і Дзяніс Уладзіміравіч Дук. На нашай секцыі, да прыкладу, уздымаліся пытанні гуманітарнай адукацыі, праблема вельмі сталага сярэдняга ўзросту нашых дактароў навук і цэлы шэраг іншых цікавых тэм.

На наступны дзень з’езд перамясціўся ў Палац Рэспублікі. На першым паверсе была разгорнута шыкоўная археалагічная выстава, якую падрыхтаваў Інстытут гісторыі НАН Беларусі, а на другім – выстава «Беларусь інтэлектуальная», дзе прэзентаваліся навуковыя дасягненні ад космасу і транспланталогіі да 3D-тэхналогій. Агульны сход вучоных вёў Уладзімір Ільіч Сямашка, намеснік Прэм’ер-міністра Рэспублікі Беларусь. Потым выступіў Прэзідэнт. Змест яго звароту шырока асвятляўся у айчынных СМІ, хаця некаторыя з іх, на мой погляд, так ці іначай, на жаль, сказілі і яго агульную танальнасць і галоўныя акцэнты. Потым прагучалі даклады беларускіх вучоных і замежных гасцей з’езда.

Мяне, як гісторыка, асабліва ўразіў нязменна эмацыйны, але вельмі глыбокі выступ старшыні камісіі Палаты прадстаўнікоў па адукацыі, культуры і навуцы, члена-карэспандэнта НАН Беларусі, доктара гістарычных навук Ігара Аляксандравіча Марзалюка. У той час, як іншыя дакладчыкі пераважна казалі пра дасягненні, ён спыніўся на тым, што трэба зрабіць. Былі таксама агучаны ідэі, якія непасрэдна закранаюць нашу кафедру. У прыватнасці, была выказана вельмі слушная прапанова павялічыць для студэнтаў-гісторыкаў аб’ём выкладання гісторыі Беларусі. 30 гадзін у семестр – гэта вельмі мала!

Таксама на з’езде была прынята стратэгія «Навука і тэхналогіі: 2018-2040», у якой вызначаюцца прыярытэты доўгатэрміновага развіцця навукі і тэхналогій у краіне, а таксама называюцца прылады ўдасканалення навукова-тэхнічнай сферы, што дазволяць вывесці айчынную навуку на новы ўзровень».

Делегаты ПГУ на ІІ Съезде ученых Беларуси

И.В. Зенькова: «Прежде всего, хотела бы выразить слова благодарности руководству университета, которое высоко оценила мою работу и дало возможность принять участие в научном форуме столь высокого уровня!

Работа – это мое хобби! Я погружена в экономику и давно уже живу в том режиме, когда везде ищу экономику и повсюду ее нахожу. Иногда слышу, что экономисты, якобы, не нужны рынку труда. И вот я открываю стратегию «Наука и технологии: 2018-2040», принятую делегатами II Съезда ученых Беларуси. Что же я вижу? То, что для ее реализации специалитета уже мало! Инженер-экономист-менеджер – в самой ближайшей перспективе станет самым высокооплачиваемым специалистом. Наличие экономистов-провайдеров, которые коммерциализируют инженерные проекты, является важным условием развития циркулярной экономики, низкоуглеродной экономики, цифровой экономики.

Президент в своем выступлении затронул кадровые проблемы нашей науки. Сегодня доктора наук старше 60 лет составляют 95% от их общего числа! А.Г.Лукашенко дал поручение ректору Белорусского государственного экономического университета Владимиру Николаевичу Шимову к сентябрю 2018 года разработать мотивационную систему для омоложения научных кадров страны. Мы-то, ученые и преподаватели 35+ понимаем, что в науке можно зарабатывать. Но привлекательность научной деятельности должна быть и понятна и широким слоям общества, прежде всего, нашей молодежи! И, кроме того, молодое поколение нужно уже сегодня учить напряженно работать и прививать понимание того, как «брать» деньги!

Глава государства в своем выступлении также говорил о социальных технологиях. В этой связи очень важно найти место экономиста, юриста, историка, педагога в общем деле реализации грандиозных планов развития общества. Например, история – это фундаментальная наука. Экономика, педагогика и юриспруденция позволяют обществу вырабатывать необходимые социальные технологии. Так, например, юридические науки призваны создавать институциональный каркас общества, экономические науки должны стать провайдерами, коммерциализирующими все процессы и так далее. Принимая во мнимание подготовленные нами документы на открытие новой специальности «Электронный маркетинг», я вижу насколько четко наш университет идет в ногу со временем!

Участие в съезде – это не только знак признания моего скромного вклада в науку и развитие нашего университета, не только обмен интеллектуальной энергией и важное подспорье в профессиональной деятельности, но и возможность для меня, как матери четырех детей, задуматься и разобраться в том, как их лучше развивать, чтобы они удачно вписались в экономику будущего».

Г.А. Шароглазова: «Благодаря участию в любом масштабном мероприятии, подобном недавнему съезду ученых, у зрелого человека появляется шанс проверки своих мыслей и жизненных ориентиров. Мы работаем в системе высшего образования, которое, по моему глубокому убеждению, должно быть тесно связано с наукой, не декларативно, а на деле. Конечно, всех студентов вовлекать в научные исследования бессмысленно, так как в любом случае творческими личностями, учеными становятся единицы, но воспитывать в них восприимчивость к научно-техническому прогрессу в различных областях необходимо.

Участвуя во II Съезде ученых Беларуси, я утвердилась насколько сейчас важно и в образовании, и в науке обеспечить междисциплинарный подход. Время узких специалистов миновало, в этом сложность нашего периода, но она реальна, обусловлена развитием общества. Наверное, поэтому на нас в последние десятилетия и хлынули информационные технологии, Internet, чтобы помочь адаптироваться к новым реальностям. Успешно развиваются сейчас те отрасли и организации, которые поняли, что залог успеха заключается в междисциплинарной интеграции научных исследований с использованием интеллектуального потенциала ученых различных сфер знаний. В этом я убедилась, участвуя в работе заседания своей секции «Современная химия и рациональное природопользование», знакомясь с выставкой главных научных достижений, организованной в фойе Дворца Республики, слушая доклады на съезде.

Похоже, что белорусские медики первыми поняли, что без координации усилий различных областей знаний успех невозможен. На них трудятся химики, физики, приборостроители и т.д. В результате уже созданы сотни новых медицинских технологий и внедрены в кардиологии, травматологии, онкологии, трансплантологии и т.д. Наверное, именно поэтому большинство докладов на нашей секции было посвящено не ожидаемой мной геологии, тектонике, геодинамике, то есть природопользованию, а химическим разработкам в медицине. Здесь следует особо отметить доклад академика В.Е. Агабекова, посвященный созданию микро-, нано- контейнеров для доставки БАД и лекарств точно в больной орган организма.

На выставке я встретилась с известным нам физиком В.Г. Залесским, возглавляющим с недавнего времени физико-технический институт НАН РБ. Наряду с другой продукцией, его институт представлял зубные имплантаты, по качеству не уступающие швейцарским, но полагаю, более дешевыми для потребителей.

Впечатляющие результаты демонстрирует ОАО «Пеленг». Одним из секторов направлений его работы является космическое приборостроение, космические фотокамеры для получения космофотоснимков с разрешающей способностью менее одного метра. Это представляет большой интерес для нас, геодезистов, картографов и топографов, для УП «ГИС» и многих других организаций Беларуси, России и т.д.

Наша кафедра готовит геодезистов и специалистов по геоинформационным системам. Наши выпускники должны обладать знаниями не только по специальным геодезическим предметам, но и иметь хорошую базовую подготовку по математике, физике, радиоэлектронике, информационным технологиям. Современному геодезисту, не только ученому, но и производственнику, принципиально важно понимать все это, быть открытым к восприятию новых знаний из других отраслей. При подготовке геодезистов мы должны направить свои усилия на установление более тесного междисциплинарного сотрудничества с близкими нам факультетами: информационных технологий и радиотехническим. В этом я еще раз убедилась после съезда ученых.

Шароглазова Галина Александровна, заведующая кафедрой геодезии и геоинформационных систем, кандидат технических наук, доцент

Произвел на меня впечатление и доклад ректора БГЭУ В.Н. Шимова, который поставил во главу угла 2 вопроса: развитие университетской науки и кадрового потенциала высшей школы. Ректор обратил внимание, что в мире уже достаточно давно сформировалась устойчивая тенденция трансформации традиционных университетов в "Университеты 3.0", которые в дополнение к образовательной и научной деятельности активно участвуют в создании и развитии инновационной инфраструктуры, коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности. Но без кадрового потенциала, создания в государстве и обществе реальных условий, чтобы заниматься наукой было престижно, реализовать такой подход будет невозможно, а в настоящее время материальная мотивация заниматься научной деятельностью в нашей стране очень слаба. Он предлагает разработку комплексной системы мотивации для ученых, которая бы предусматривала ощутимые бонусы не только во время их трудовой деятельности, но и после выхода на заслуженный отдых.

Хочется надеяться, что все это будет реализовано на практике, и декабрь 2017 года станет новой точкой отсчета и стимулом наращивания инновационного потенциала и проникновения науки во все сферы жизни общества, когда заниматься наукой и работать преподавателем вуза станет, как раньше, очень престижно».

pdf small Стратегия "Наука и технологии: 2018-2040"

Владимир Филипенко