Полоцкий государственный университет

Полоцкий
государственный
университет

23 декабря 2014г. участники фольклорной группы «Варган» традиционными колядками провожали уходящий год. Ключевые фигуры театрализованного действа – дед, коза, медведь. В центре события оказались студенты историко-филологического факультета и факультета информационных технологий Полоцкого государственного университета.

Колядовщиков встречали и одаривали представители факультетов: старший преподаватель кафедры мировой литературы и культурологи Наталья Геннадьевна Апанасович (ИФФ) и заведующая кафедрой технологий программирования Оксана Валерьевна Голубева (ФИТ). После колядования состоялся небольшой мастер-класс по народным белорусским танцам. Всех, кто хочет научиться танцевать, фольклорная группа «Варган» ждет каждую субботу в диско-зале Полоцкого коллегиума. Следите за объявлениями в группе вконтакте «Традыцыйныя танцы ў Полацку».

Участники фольклорной группы «Варган»

- Добры вечар таму, хто ў гэтым даму, сама Каляда ідзе і Казу вядзе – шчасце вам нясе!

Проводы уходящего года в Полоцком коллегиуме

- А мы госцікі небывалыя, небывалыя – нехаджалыя,
Нячаста ходзім, нямнога просім - ўсяго ў гадочак адзін разочак!

 

«Калядныя гульнi» в Полоцком коллегиуме

- Дзе каза нагою – там жыта капою!
- Дзе каза рогам – там жыта стогам!
- Дзе каза хвастом – там жыта кустом!
- Дзе каза бывае – там шчасце чакае!

Традиционные колядки в ПГУ

- Го-го, Козачка, го-го, шэрая,
Павярніся складна, пакланіся зграбна!
Ну-ка, Козанька, не ляніся,
Пані-гаспадыне пакланіся,
Ну-ка, шэрая, расхадзіся,
Ну-ка шэрая, развесяліся!

«Калядныя гульнi» - Коза

- Нашай козаньцы нямнога трэба, паўбоханы хлеба!
- Дайце нам бліна, каб любілі дзеўкі вашага сына!
- І яшчэ аладкі, каб былі бокі гладкі!
- Яшчэ дайце пірог, каб дзед казу сцярог!
- Дайце сала, каб каза ўстала
- І каўбасы па кусочку, каб любілі хлопцы вашу дочку!

Колядовщики в Полоцком коллегиуме

Ключевые фигуры – дед, коза, медведь

Театрализованное действа - «Калядныя гульнi»

«Калядныя гульнi» - Медведь

- Каб вяліся ў вас куры, каровы, а вы, гаспадарочкі, былі здаровы!
- Бывай здароў, як рыжык бароў!
- Каб козы вашы мэкалі, а бараны бэкалі!
- Жывіце ў раскошы, майце торбу грошай!
- Каб вяліся ў вас цялушкі, кураняты, свінні, птушкі!
- Шчасця вам ды долі, а бяды – ніколі!
- Каб ў гэтай хаце заўсёды было, што даці!

«Калядныя гульнi» в Полоцком университете

Народные белорусские танцы

Мастер-класс по белорусским танцам

Колядки в Полоцком государственном университете

- На нова лета радзі, Божа, жыта
Шчодры вечор, багаты вечор!
Ой жыта-пшаніцу,
Ўсяку пашніцу
Дай табе, Божа,
Пане-гаспадару,
Піва варыці,
Сынкоў жаніці,
Гарэліцу гнаці,
Дачок аддаваці.

Корреспондент сайта Ирина Шипко