Полоцкий государственный университет

Polatsks
Statliga
Universitet

Polatsks statliga universitet är uppkallat efter en av de äldsta städerna i Östeuropa. Polatsk, som nämns i historiska källor under år 862, anses vara det äldsta centret av andlighet, kultur och utbildning i landet, vaggan av den belarusiska staten. Det var i Polatsk där den första östslaviska boktryckaren och den första belarusiska vetenskapsmannen, doktor i fria konster och medicin Frantsysk Skaryna, föddes. År 1581 grundades Polatsks jesuitkollegium här, och vårt universitet börjar sin historia från det här datum. År 1812 förvandlades kollegiet till Polatsks jesuitakademi – den första institutionen av högre utbildning i Belarus.

univer dvuh gorodov 3

1958 uppkom en modern industristad Navapolatsk nära Polatsk. Och 10 år senare, 1968, skrevs den första sidan av vår universitets moderna historia där: Navapolatsks polytekniska institut öppnades. Snart blev Institutet ett viktigt utbildnings- och vetenskapligt centrum inte bara i Belarus utan också i hela Sovjetunionen. 1993 omvandlades Institutet till Polatsks statliga universitet och redan vid årtusendeskarven möjliggjorde universitetets snabba utveckling att fylla sitt romantiska namn med verkligt innehåll.

univer dvuh gorodov 2

univer dvuh gorodov 1

År 2005 mottog de renoverade byggnaderna av det före detta jesuitkollegiet (som ingår i statens lista över historiska och kulturella värden i Republiken Belarus som ett unikt arkitektoniskt minnesmärke av den internationella betydelsen) studenter av Polatsks statliga universitet i sina väggar. Högre utbildning återvände till forn Polatsk! Nyligen har en annan utbildningsplattform öppnats i Polatsks statliga universitet – den modernaste undervisnings- och laboratoriebyggnaden i Mizhretjtja. I den natursköna förorten av Navapolatsk började studenterna av facken "Frisksport" och "Juridik" sina studier.

univer dvuh gorodov 4