Полоцкий государственный университет

Polatsks
Statliga
Universitet

Idag läser ca 10 000 studenter, magisterstudenter och licentiatstudenter på universitetet.

Förberedelsen för början på universitetet utförs vid den dagliga förberedande avdelningen. Utbildningsprocessen för utländska studenter är baserad på studiet av ryska och ämnena av deras framtida fack.

Utbildningsprogram av den första nivån av högre utbildning utförs i 45 fack inom 7 institutioner:

  • civilingenjöring;
  • humanistiska;
  • radiotekniska;
  • informationstekniska;
  • mekanisk-tekniska;
  • finansiell-ekonomiska;
  • juridiska.

centr obrazovaniya i nauki 6

Våra utbildningsprogram av den andra nivån av högre utbildning (magisterprogram) gör det möjligt att få djupa teoretiska och praktiska färdigheter inom maskinteknik, petrokemi, geodesi, konstruktion, ekonomi, pedagogik och jurudik. På licentiatprogram av Polatsks statliga universitet utförs förberedelsen av högkvalificerade vetenskapliga arbetstagare (PhD akademisk examen).

centr obrazovaniya i nauki 2

Institutet för fortbildning och omskolning av personalen av Polatsks statliga universitet garanterar kontinuiteten i utbildningsprocessen i enlighet med de höga takterna av kunskapsackumulering och teknologiförnyelse i det moderna samhället.

Deltagandet i våra sommarskolor är en utmärkt möjlighet att tillbringa en del av lov och semestrar med maximal nytta, att kombinera studium med underhållning och vila framgångsrikt.

centr obrazovaniya i nauki 8

centr obrazovaniya i nauki 5

I laboratoriet av datasimulering och snabb prototypning

Polatsks statliga universitet är det största regionala forskningscentret med starka traditioner och unika vetenskapliga och pedagogiska skolor. Universitetets uppfinningar är patenterade i Belarus, Ryssland, Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Italien, Belgien, Österrike, Nederländerna, USA, Kanada, Japan och Kina.

En ny generation av vetenskaplig personal utbildas framgångsrikt på Polatsks statliga universitet. Under de senaste tio åren är vårt universitet en av ledare bland de belarusiska universiteten enligt universitetets forskningsresultat. År 2017 och 2018 vann våra unga forskare det nationella urvalet och representerade Belarus vid den prestigefyllda internationella vetenskapliga tävlan Falling Walls i Berlin.

centr obrazovaniya i nauki 1

Kemiska laboratoriet

centr obrazovaniya i nauki 7