Полоцкий государственный университет

Polatsks
Statliga
Universitet

Internationell verksamhet är en av de viktigaste prioriteringarna av Polatsks statliga universitet. Vi strävar efter att öka effektiviteten i samarbetet med utländska partner, att ansluta sig till den avancerade världspraktiken inom utbildning och forskning, att säkerställa konkurrenskraften på utbildningsmarknaden, ökningen av internationell auktoritet av universitetet som ett regionalt centrum för högre utbildning, vetenskap och kultur.

mezhdunar universitet 3

Vårt universitet samarbetar framgångsrikt med universiteten och organisationerna i flera dussin länder, inklusive Österrike, Storbritannien, Italien, Spanien, Portugal, Sverige, Förbundsrepubliken Tyskland, Finland, liksom ett antal internationella organisationer. Universitetet är en partner för forskning- och utbildningsprojekt som finansieras av Europeiska unionen.

mezhdunar universitet 1

mezhdunar universitet 2

mezhdunar universitet 5

mezhdunar universitet 4

mezhdunar universitet 7

Akademisk rörlighet av studenter och personal – resultatet av universitetets aktiva deltagande i internationella projekt och program – bidrar till förvärv och införande av den bästa internationella erfarenheten, utökande av professionella kunskaper och färdigheter, utveckling och införande av projektidéer, förstärkning av universitetets image. Studenter, magisterstudenter och licentiatstudenter från mer än 20 länder studerar på Polatsks statliga universitet. I masterprogrammet på universitetet genomförs unika dubbelutbildningsprogram som möjliggör att få statliga utbildningsdiplom samtidigt i Republiken Belarus och ett av EU-länderna. Utbudet av utbildningstjänster som erbjuds på vårt universitet ökar ständigt, vi genomför sökandet efter lovande inriktningar av internationellt samarbete. Sommarskolans program utvecklas framgångsrikt, deras ämnen blir alltmer olika. Utländska studenter är utbildade på både ryska och engelska.

är utländska studenter utbildade på engelska

mezhdunar universitet 6