Полоцкий государственный университет

Polatsks
Statliga
Universitet

Dzmitry LazouskiPolatsks statliga universitet är en värdig efterträdare av de ärorika utbildningstraditionerna i Polatsks område, som är associerad med namnen av eminenta belarusiska upplysare – Eufrasinnia av Polatsk, Frantsysk Skaryna och Simiaon av Polatsk. Här härstammar universitetsutbildningen inom det moderna Belarus territoriet.

Historian av Polatsks statliga universitet har absorberat inte bara prestationerna av våra stora föregångare utan också den rika erfarenheten av ett halvt sekel av vetenskapliga och pedagogiska aktiviteter hos det återupplivade universitetet.

Polatsks statliga universitet utvecklas som en klassisk högre utbildningsinstitution av den europeiska typen, som kombinerar grundläggande och tillämpade forskningar, humaniora och teknik, respekt för nationella traditioner och inriktningen mot världens bästa exempel, tillgivenheten för samhället och strävan efter personlig självförbättring.

Polatsks statliga universitet är den intellektuella kärnan i det stora industricentret och har den unika möjligheten att integrera utbildnings-, vetenskapliga och innovativa verksamheter med behoven av den ekonomiska och sociala sfären. Det starka sambandet av utbildningen, vetenskapen och praktiken är styrkan och fördelen av både universitetet och dess akademiker.

Polatsks statliga universitet har redan etablerat sig på den internationella arenan som en stark och pålitlig partner. Idag har vårt universitet ett ändamål att bli en organisk och aktiv del av den internationella utbildnings-, vetenskapliga och informationsmiljön. Samarbetet ska göra oss alla framgångsrika, och den värld vi lever i – bättre!

Dzmitry Lazouski,
rektor vid Polatsks statliga universitet