Полоцкий государственный университет

Полоцкий
государственный
университет

ВМК Эстэтыка

Эстэтыка: вучэб.-метад. комплекс / С.А. Шыдлоўскі. – Наваполацк: ПДУ, 2010. – 116 с.
Сістэмна змешчаны матэрыял курса: лекцый, практычных заняткаў. Прыведзены кантрольныя заданні, пытанні да заліку, кароткі слоўнік тэрмінаў і паняццяў, спіс рэкамендаванай літаратуры.

Шыдлоўскі Сяргей Алегавіч

Сяргей
Алегавіч
ШЫДЛОЎСКІ

старшы выкладчык кафедры айчыннай і ўсеагульнай гісторыі.

У 1996г. закончыў гістарычны факультэт Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Аўтар публікацый па культуралогіі і гісторыі.

ЗМЕСТ

Уводзіны

МОДУЛЬ 1. Эстэтыка як філасофская дысцыпліна
МОДУЛЬ 2. Асноўныя эстэтычныя катэгорыі
МОДУЛЬ 3. Мастацтва як прадмет эстэтыкі
МОДУЛЬ 4. Спецыфіка мастацкай творчасці і эстэтычнага ўспрымання
МОДУЛЬ 5. Эстэтычная думка старажытнага свету
МОДУЛЬ 6. Эстэтыка Сярэднявечча і Адраджэння
МОДУЛЬ 7. Эстэтыка Новага часу
МОДУЛЬ 8. Асноўныя тэндэнцыі ў эстэтыцы ХIХ – ХХ стагоддзяў
МОДУЛЬ 9. Эстэтычная думка Беларусі

Пытанні да заліку
Тэмы кантрольных работ для студэнтаў завочнага аддзялення

Слоўнік асноўных паняццяў
Метадычныя парады студэнту

Вучэбная і даведачная літаратура